Balküpünden-2

0
32

‘’Hayâtı kanadlandıran, çırpınışlardır.’’ M.İkbâl


‘’Bir adam köprü kurar, bin adam geçer.’’ Özbek Arasözü


‘’İnsan ancak anladığı şeyleri duyar.’’ Goethe


‘’Temiz elleri olan insanların da kirli düşünceler vardır.’’ S.LEC


‘’Fenâlığa mâni olmak da iyilik yapmak sayılmaz mı?’’ Balzac


‘’Kardeşlik yoksa, hürriyet olabilir mi? Târık Buğra


‘’Allah, gönderdiği çiçekler için, bizden cevap bekler.’’ TAGORE


”Zenginlik, kullanılacak bir silâhtır ama aslâ tapınılacak bir mâbud olamaz!” C.Coollidge


”Zengin olmak için, iste isteyebildiğin kadar… Ama kanaatin yoksa, sen yine fakirsin!” Ebu’l-Atâiyye Hz.