Pazartesi, Nisan 6, 2020

Sâmiha Anne’ye Vefa

Ruh ve beden berâberliğinden meydana gelen insanoğlunun ihtiyaçları da bu iki temele göre mütâlâa edilmelidir. Bir kuş düşünün ki,...

”Kumdan Zincir Yapmak”

İnsanlar, farklı kavim veya milletler hâlinde yaratılmışlar. Bunun pek çok hikmeti – sebebi var ama başlıca sebep,...

Gelin Canlar(*)

İyi günler, sevgili dinleyiciler! Sizlere, sevdiğim bir şarkının şu sözleriyle merhaba diyorum: "Söylemek istesem gönüldekini

Dil ve Gönül(*)

  Çiçekleri sever misiniz? Kim sevmez ki? Sizler de birer çiçeksiniz. Sakın abarttığımı sanmayın… Sizler de...

”Güzeller Güzeli”

Hazret-i Mevlânâ için, bir Allah Velîsi, şöyle der: "O, şiir güzelidir, mûsıkî güzelidir, bilgi güzelidir, Allah güzelidir;...

Hazret-i Mevlânâ Ummânından-4

Bendeniz biliyor ve inanıyorum ki; bu mecliste bulunan ahbap ve yâran, son sırada yer alan zümreden, yâni "Ölüden bile öğüt alacak; her...

Hazreti Mevlânâ Ummânından-3

Eğer Mevlâna’ya azıcık değer verseydik… "Semâ Gösterileri"ne(!) duyduğumuz ilgiyi O’nun eserlerine gösterseydik, Merhum Ârif Nihat Asya’nın: "Azîz-i vakt...

Hazreti Mevlânâ Ummânından-2

1925’de tekkelerin sırlanmasından bu yana yüz yıl geçmemiş… Ve dün bir çırpıda hayâtımızdan fırlatıp attığımız güzel ahlâk...

Hazreti Mevlânâ Ummânından-1

Efendim, cümlenizi hürmet ve muhabbetle selâmlıyorum. Hoş geldiniz! Bendenize tanınan zaman zarfında, bir koca Türk’ün; bir Yüce terbiyecinin...

Hz.Pîr’i Anlamak

Bugün,Hazret-i Mevlânâ’nın 811’inci doğum yıldönümü... Bu vesîleyle toplanmış bulunuyoruz. Her sene bu programı ve ikrâmı hazırlayıp sizlere sunan Kütahya Aydınlar Ocağı ve Kütahya Mevlâna Araştırmaları...

SİTEDEN SEÇMECELER