Perşembe, Ekim 1, 2020

Ceset ve Ruh

Hazret-i Ebûbekir de zengindi, Hazret-i Hatice de… Zenginliklerine galebe çalan bir tarafları daha vardı ki; ikisi de "ezel yetimi" idi. Yetimler Yurdu’nda "kalp" sayılan dünyâ akçesini...

Sakın Alınma

"Mağaradaki İkinin"biri, Hazret-i Yetim’in mübârek başı dizinde olmak üzere tetikte bekliyordu. Tetikteydi zira mağaradaki bütün yılan deliklerini kendi elbisesinden yırttığı çaputlarla tıkamış; son deliği...

Ahh!

İsimlerinin baş harflerinden cihâna dipdiri bir feryat bırakan peş peşe üç diriydi onlar; Bir baba,iki oğul..Ali’den (A),Hasan’dan ve Hüseyin’den birer (H)! Onlar, bir şimşek gibi...

Can Yetimi

4. Bir gün, Hazret-i Yetim, mübârek kılıcını Hayder-i Kerrâr’a verdi;" cihâdın mübârek olsun!" der gibiydi. Hayder-i Kerrar’daki "kerrar"ın mânâsına tam uymak için; O da mübârek kılıcı...

Toprağın Babası

Adı,Ebû Türab’dı ;"Toprağın babası"ydı..ama "yetim"di işte! Yetimliği , belki biraz da babası Ebû Tâlip’den geliyordu. O’nun gibi "babalı yetim" öyle çok ki.. Ve O da tuttu on...

Yetim

Rivâyet olunan odur ki gerçek âşık, yetimdir. O,dâimâ ağlar. Kopup geldiği vatanın hasretiyle öyle yanar öyle yanar ki; hiçbir şeyle avunup tesellî bulamaz."Gönül" dedikleri "beşik"te...

SİTEDEN SEÇMECELER