Salı, Nisan 16, 2024

İki Yarım

Erkek, dişinin yetimi ve zebûnu!

Dişinin, erkek karşısındaki gerçek tavrı da aynı.

Bu durumda, ne erkek dişiden ve ne de dişi erkekten ayrı mütâlâa edilebilir.

Bir elektrik devresinden sonuç alınmak isteniyorsa, artı ve eksi uçları mutlaka aynı anda düşünmek ve kullanmak gerekir. Elektrik enerjisindeki

erkeklik ve dişiliği, pozitif ve negatifden ibâret iki zıt kutup adı altında kolayca, îtirazsız kabûl edersin. Müsbet ilimlerin her dalında bu şaşmaz kuralı kabûl edersin de, bu ilimleri ortaya koyan; bunlarla uğraşan insan unsurunun iki zıt kutuptan, iki cinsten meydana geldiğini ve biri olmadan, diğeriyle birlikte “tam”lıktan söz edilemeyeceğini..

Erkek ve dişinin her hâl ü kârda birlikte vazîfe görebilip, ancak bu takdirde “tamamlandıklarını” neden kabûl etmez ve onları yekpâre ele alırsın?

(Bana dünyânızdan en çok kadınlar sevdirildi” buyuran Hazret-i Yetim, sana göre, ne demek istedi? Bir düşün!

Elektrik enerjisinin, artı ve eksiden ibâret kablolarda geziniyor olması, aynı sevginin ve özleyişin her yerdeki seyrânından farklı bir şey midir? Bir düşün!

O’nun peygamberliğini ilk anlayan da bir dişi idi… Hazret-i Hatîce’nin tasdîki ve şefkati dışında, ilkin kim vardı yanında? Bir düşün!

Mübârek dağdaki mübârek mağaradan evine gelinceye kadar hiçbir insanın O’nu görmediğini mi sanıyorsun? Kimseyle yüz yüze gelmediğine mi inanıyorsun ki; Hazret-i Hatîce’nin O’ndaki tezâhürlerin Peygamberlik alâmeti olduğunu fark etmesini gereği gibi tefekkür etmiyorsun, anlamaya çalışmıyorsun. Bir düşün, O’nu o hâliyle gören tek kişi Hazret-i Hatîce miydi?

Kimbilir kimler gördü… Hayır, onlar sâdece O’na baktı. Fakat yalnızca bir kişi gördü ve anladı. Neden?

O’na ilk îmân eden insan, neden bir hanımdı?

Zaman zaman, O’nun:”Beni dünyâya döndür…” diye hitâb ettiği Hazret-i Ayşe de bir başka mübârek dişi değil miydi? Bir düşün!

Kabukta kalma…

Önceki İçerik
Sonraki İçerik
Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!