Allah’ı Bilmek

0
6

“Mûsa (A.S.) münâcaatında bir gün; “Yârabbi, hoşluğu bol, derecesi yüksek ve sana göre makbul ibâdet nedir?”Diye sordu.

Aldığı cevap;

“Beni, çok çok bilmektir” oldu.”

Hazret-i Âli, şöyle buyuruyor: “İnsanların en çok Allah’ı bileni, Kelime-i Tevhîd’e ve onun şânına fazla tâzim ve hürmet edenlerdir.”

Ebû’d Derdâ (R.A.) şöyle buyuruyor:

“Allah’a karşı bilgisi artanın, O’na karşı korkusu ve çekinmesi çoğalır. “

Ahmed er Rifâî Hz.