Bir Ağaçta İki Kuş

0
57

“ACAYÎP bir ağaç var ki, köksüz ayakta durur ve çiçek açmadan meyve verir;

Dalları yok, yaprakları yoktur. Baştanbaşa nilüfer çiçekleriyle doludur.

Bu ağaçta iki kuş öter; Biri Mürşîd’dir diğeri Mürîd:

Mürîd, hayâtın her türlü meyvelerini seçer ve onların tadına bakar. Mürşîd ise, onu sevinçle seyreder.

Kebîr’in dediğini anlamak güçtür: “Kuş aranmayacak yerdedir. Hâlbuki gözle çok iyi görülebiliyor. Şekilden müstağnî olan Zât, bütün şekillerin ortasındadır. Ben şekillerin senâsını terennüm ederim.”

KEBÎR