Salı, Eylül 29, 2020

Ali Fuad Başgil/Gençlerle Başbaş-3

*BİR dersten öğrendiğin, bir kitabdan okuduğun fasıl ve bahisleri arkadaşlarınla ezberden müzâkere ve münâkaşa et. Bu sûretle hem zekân işler ve öğrendiğin hazm olur,...

Ekrem Amca

24 Nisan, Ekrem Hakkı Ayverdi’nin vefat yıldönümüdür. O’nu hasret ve rahmetle anarken, sayısız hizmetinden birini paylaşmak istiyoruz: (İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın Son Hattatlar nâmındaki önemli eserinde...

Ali Fuad Başgil/Gençlerle Başbaş-2

*BİR işe başlamazdan evvel o işi, dersi, vazîfeyi, kitabı en kısa bir zamanda, en kolay ve en temiz bir sûrette nasıl yapmak, nasıl öğrenip...

Ali Fuad Başgil/Gençlerle Başbaş-1

*ÇALIŞMAK için müsâit gün ve saat bekleme. Bil ki, her gün ve saat çalışmanın en müsâit zamânıdır. *ÇALIŞMAK için müsâit yer ve köşe arama. Bil...
ali fuat başgil

Ali Fuad Başgil Hakkında

17 Nisan, Ali Fuad Başgil Hoca’nın vefat yıldönümüdür. Bu büyük ilim ve fikir adamımızı rahmetle ve minnetle...

Anıyoruz

13 Mart 2006'da ebedî âleme gönderdiğimiz Sevgili Emrehan KÜEY'i, vefâtının sekizinci yıldönümünde rahmetle anıyoruz. Âilesine , dostlarına sabırlar ve bereketli ömürler niyâz ediyoruz.

Hayâli Cihan Değer

Bizler de herkes gibi, birçok konuda câhildik; bildiklerimiz, okuduğumuz kitaplarla sınırlıydı. 1956 sonbaharında bir gün -Sâmiha Anne- bana dedi ki: "Mehmed Efendi’ye git, benden selâm söyle,...

Bize Desen ki

TAKVİMLER, 8 Haziran’ı Hazret-i Peygamber’in âhırete intikal târihi olarak gösteriyor. O’nun şefaatini dileyip; O’nun ahlâkıyla ahlâklanmamız niyâzını arz ederken,şu nefis satırları(*) anlamaya çalışıyoruz: (Bize desen...
Erol Güngör

Altın Beyinli Adam-Erol Güngör

Vefâtının üzerinden tam otuz yıl geçti. 1938 yılında Kırşehir’de doğan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü 1961’de bitiren ve Profesör Doktor Mümtaz Turhan’ın seçkin bir...

Ekrem Hakkı Ayverdi

(Bugün memleketimiz millete dürbünün tersiyle bakan snob, taklitçi, câlî bir zihniyetin tazyîki altındadır. Hüküm ve kuvvet garb hayranlarının elindedir. Ters dürbün, milleti karınca gibi...

SİTEDEN SEÇMECELER