Şimdiye kadar yaptıklarınız, yapacaklarınızın temînâtıdır

0
339

“Bu” dediğimiz, üstteki manzara; dünyanın sekizinci hârikası(!) demeye sezâ minberin fotoğrafıdır. Yâni Kütahya Kurşunlu Câmii’nin “yeni moda” minberi.

Kurşunlu Câmii’ni merak edip Google’dan sorgulayınca, şu bilgiyi alıyorsunuz:

(Kütahya’nın Paşam Sultan Mahallesi’nde bulunan Germiyanoğlu Süleyman Şah zamanına ait 1377 tarihli bir camidir. Camiyi yaptıran Şeyh Mehmet bin Şeyh Alâeddin, ahi büyüklerinden olup, cami yakınında Paşam Sultan Türbesi’nde medfun bulunan Seyyid Nureddin Efendi’nin torunudur.)

642 yıldan beri var olan söz konusu târihî eser, “üzerinize âfiyet” yakın zaman önce “restorasyon felâketine” uğradığı için, son derece şeffaf(!) bir minberle süslenmiş(!) ve kıymetine misliyle değer(!) kazandırılmış bulunuyor. Minberden başka hangi aslî unsurların “modern ve ne idiğü belirsiz yeniliklerle yüceltildiği”(!) merak mevzuudur.

Bu büyük hizmette emeği geçen restorasyon ekibine ve minber projesini onaylayan yetkili mercî’e saygılarımızı sunuyor, başarılarının sürdüğünü görmekle, kendilerine olan güvenimizin(!) artarak devam ettiğini kamuoyuna arz ediyoruz.

Son söz: “Şimdiye kadar yaptıklarınız, yapacaklarınızın temînâtıdır”, El-Hakk!