Trakya ve Balkanlarda Bektaşilik

0
57

Hazırlayan: Refik Engin (Tekirdağ Kılavuzlu Köyü) 

Günümüzde Trakya’da ehl-i beyte bağlı tarikatları ikiye ayırabiliriz : Bunlardan biri Balım Sultan evveli Bektaşi erkânına bağlı olan ocaklar ile Balım Sultan erkanına bağlı olanlardır. Balım Sultan evveli Bektaşi erkanı uygulayan, Trakya’daki Ehli Beyt tarikatları şunlardır:

Seyyid Ali Sultan erkanı uygulayan Kızıl Deli Bektaşileri ve aynı tarikatın evladiye kolu olan , Ali Koç Baba Bektaşileridir. Otman Baba ve Akyazılı Sultan Bektaşileri Trakya’da Babailer olarak bilinmektedirler.

Trakya ve Balkanlarda Hacı Bektaşi Veli sonrası Bektaşiler:

Seyyid Ali Kızıldeli Sultan yolu erkanına bağlı olan Er oğulları. Bu topluma verilen bu ad’a sadece Mehmet Eröz’ün Alevilik ve Bektaşilik adlı eserinde rastladık. Halk ise kendilerine DAĞLI dendiğini söylüyorlar.

Seyyid Ali Sultan döneminde belli bir zaman kabilenin tümüne Kızıldeli denmiştir. Yörede bulunan Kızıldeli ırmağı hem kabileye hem de Seyyid Ali Sultan’a lakap olarak verilmiştir.

Bu kabilenin bir kısmı ise Bulgaristan’daki Alvanar, Veletler ve Küçükler köylerine yerleştirilmişlerdir.

Bu yerleşimin Niğbolu kalesi fethinden sonra olması ihtimali yüksektir. 

Kızıldeli Vakfı 1402 yılından başlayarak çeşitli zamanlarda bazı padişahlar tarafından varlığı kabullenilmiş ve gerekli yardımlar yapılmıştır. 1927 yılında Seyyid Ali Sultan KIZILDELİ VAKFINA bağlı yirmi dört köyün varlığı bilinmektedir.

Bu köylerin isimleri şunlardır: Kanberler, Ahlatçıköy, Yılanlı, Karaören, Kütükli, Mesimler, Encekköy, Kirezli, Dervent, Armutlu, Aşağı Tekke, Ömerler, Pir Pınarları, Hacı Bağı, Sarp Dere, Maskarlar, İmanlar, Elebiler, Sucahla, Büyük Dervent, Seçek sırtı, Horasan Karısı, Ballıkaya, Cuva koru, Aşağı Mahalle, Kuş Pınarı ve Yazılı Taş’tır.(1)

Bu listeye ilave olarak Kuşanlar ve Çilingirler köyleri de vardır.

Bulgaristan’ın Kırcaali sanacağına bağlı Ortaköy, Yukarı ve Aşağı Yörükler köy sakinleri bu topluma aittir. Kızıldeli ocağında halen AREN olarak adlandırılan bir topluluk da vardır. Bu toplumun aslında Pomaklar’dan bir gurup olduğu söylenmektedir. 

Bugün Marmara Bölgesinde tespit ettiğimiz Kızıldeli koluna bağlı merkezler şunlardır:

Tekirdağ,merkeze bağlı Işıklar köyü, Malkara’ya bağlı olan köyler, Yeni Dibek, Sarı Polat, Yaylagöne, Edirne Uzunköprü’ye bağlı Kavak mahallesi, Meriç ilçesi ve Umurca, Nasuhbey, Feruzköy, Çöp köy, Akıncılar, Harmanlı, Çavuşlu, Maksutlu, Alibeyköy, Büyük ve Küçük Altıağaç,

Eskiköy Yakupbey, Çoban Pınarı, Türkobası, Tevfikiye, Balaban, İbriktepe, Yeniköy, Hıdırağa, Köşan Çiftliği, Musulca ve İskender köyleri Lüleburgaz’ın Evrensekiz, Kırklareli’de İslambey, Kumrular ve İnece köyü de bu kabile köylerindendir.

Bursa ilinde Ortaköy, Atıcılar, İsmetiye, Gül Bahçe, Eminbey Çiftliği, ilin Orhangazi’ye bağlı Orta köy, Bursa’ya bağlı Kazıklı köyü, Yalova’ya bağlı Aşağı ve Yukarı Kocadere, Gökçedere köyleri, İnegöl’e bağlı Kurşunlu, Kemalpaşa’ya bağlı Kumkadı, Bursa’nın Kestel ilçesi, İznik’e bağlı Kurşunlu da Kızıldeli yoluna bağlıdırlar. 

ALİ KOÇLULAR: 

Bu kabilenin Rumeli’ye Seyyid Ali Sultan ile birlikte yerleştiği sanılmaktadır. Yunanistan’daki Kızıldeli toplumunun bir parçasıdır. Bulgaristan’da İsliven sancağına bağlı Veletler, Küçükler ve Alvanar köylerinde toplu olarak bulunuyorlar.

Bu kabileden olanların bulundukları yerler; Tekirdağ’ın Muratlı İlçesi, buraya bağlı Aydın Köy, Kırklareli’de, Devletliağaç, Umurça, Terzidere, Demirköy, Hamza Bey, Küçük Karıştıran, Evrensekiz, Sivriler.

Çorlu da Paşaalan, Çorlu ve Sağlık mahallesinde toplu halde bulunmaktadırlar. Aynı toplumun Eskişehir’de Seyit Gazi’ye bağlı Büyük Yayla, Bozhöyük köyleri vardır. 

BABAİLER : 

Aslında Otman Baba ya bağlı olanlara verilen addır. Babailiğin Balkanlarda 16. yüzyıldan itibaren yayılmaya başladığı sanılmaktadır. (2) Çorlu’da bulunan Babailer ise aslında Balım Sultan evveli Bektaşiliği uygulayan Otman Babanın uyardığı Bektaşilerdir.

Trakya da Babailerin çoğunluğu Çorlu ilçesindedir. Edirne de Köşan Çiftliği ile Lüleburgaz da Turgutbey, Pancarköy, Pınar başı, İğneler, Ahmet bey, Çorlu’da, Beyaz köy, Türkmenli, Türkgücü, Yenice, Çanta, Çorlu da Kovacık Mahallesi.

Tekirdağ merkezine bağlı Hüsunlu, Gündüzlü ve Köse İlyas köyleri ile İstanbul Çatalca’ya bağlı Çanakça köylerine yerleşmişlerdir Babailerin geliş yeri Bulgaristan’dır.

Alanmahalle, Pındıcak, Koşukavak, Koca kışla, Güveçler, Koçaşlı, Beyköy, Hasköy, Karamanlar, Karamalar, Kararlar, Balolar, Sürmenler, Elmalı köylerine ilave olarak Kırcaali yöresinde Babalar köyünün Dede mahallesi, Karalar Kayaaltı. Mandacılar köyleridir. 

AKYAZILI SULTAN’a bağlı olanlar. 

Akyazılı Sultan: Bektaşiler arasında yaygın bir söylentiye göre, Hacı Bektaş Veli ardalarındandır. 16. yüzyılda yaşamıştır. Asıl adı İbrahim’dir. Otman Baba’nın yol evladıdır. (3) 

Bulgaristan’ın Varna vilayetine bağlı Şumnu ilçesinin Aşağı Kumluca köyü Akyazılı erkanına bağlıdır. Akyazılıların bir kısmı hala İstanbul’da Zeytinburnu ve Bahçelievler’de oturmaktadırlar. 1927 yılında Çeşmeli ve Sel Veli çiftlikleri satın alarak ÇEŞMELİ köyünü kurmuşlar. 

AMUCA KABİLESİ VE BABAGAN KOLUNA BAĞLI BEKTAŞİLER. 

Trakya da Balım Sultan Erkanı uygulayan en büyük gurup AMUCA topluluğudur. Trakya’daki Balım Sultan Erkanı’nı uygulayan Babagan kolu Bektaşilerin merkezi Tekirdağ’ın Kılavuzlu köyüdür.

Amucaların ve Trakya Babagan kolu Bektaşilerini temsilen Kılavuzlu köyünde ikamet eden Halife Halil Tiryaki Baba’dır. Balım Sultan Erkanı’na göre Babagan kolu Bektaşileri şuan İzmir’de ikamet eden Dedebaba Ali Hayder Ercan’a bağlıdırlar.

Amuca Kabilesi köken olarak ERTUĞRUL Gazi soyundan gelmektedir.

İki köyünün adı Ertuğrul’dur. Tarih kayıtlarında Amuga, Amuca, ve Amucalı adları ile yer almaktadırlar.

Haleb Rakka ve daha sonraları Kayseri’de görülmüşler. Kayseri’de kabile Şeyh Bedreddini tarikatına bağlı iken Kırklareli’nin o zamanki adı ile KEŞİRLİK bugünkü adı ile Kofçaz ilçesinin Ahmetler köyüne yerleşiyorlar.

Burada kısa zamanda içinde on köy kuruyorlar. En eski kayıt 1491 yılında Malkoçlar köyü adına bulunmuştur. Bu kabile çift tarikatlıdır. 1868 yılında büyük bir kısmı Bektaşiliğe geçmesine rağmen hala küçümsenmeyecek bir kısmı kabilenin Şeyh Bedreddini tarikatına devam etmektedirler..

Eskişehir de Akça kaya, ve eski adı Belören yeni adı Şükranlı köyü, Balıkesir ilinde, Ertuğrul ve Köseler köyleri vardır. 

Amuca Kabilesinin Trakya’daki köyleri : 

Tekirdağ’da Kılavuzlu ve Arzulu, Kırklareli’de, Topçular, Malkoçlar, Beyci ,Aşağı ve Yukarı Kanaralar, Ahlatlı, Karaabalar, Ahmetler, Devletliağaç, Kapaklı, Tatlıpınar, Kocatarla, Koruköy, Düzorman, Yörüklerbayırı, Kızılcıkdere, Deveçatağı, Karıncak, Çeşmekolu, Yenitaşlı, Yenibedir, Turgutbey, Umurca, ve Osmaniye, İstanbul’da Beşyüzevler, Taşlıtarla, İkitelli Parseller, Çorlu ilçesinin Reşadiye mahallesinde ikamet ederler.

Bu gün Bulgaristandaki köylerimizin kesin sayıları bilinmemektedir. 26 adet köyden tespit ettiklerimiz, Alagönen, Belören, Bokluca, Çağlar, Çataltepe, Dikence, Eskikonak Aşıklı Gaibler. Göktepe Gündüzler, Harmanlı, Köseler, Karaören, Şekerpınarı Tekkeköy, Yenişarköy, ve Yumruk kayadır. 

SARIGÖLLÜLER

Sarıgöl kazası Yunanistan’ın Kayalar sancağına bağlı merkezlerdendir. SARIGÖL ‘de ilçe halkı Anadolu’dan gelerek buraya yerleşmiş. Bunlara KONYARİ denilirmiş.

Bektaşi olduklarından Karaman ve Konya dan buralara gönderilmiş bu yöre halkı dil, gelenek ve göreneklerini olduğu gibi korumuşlardır. Çoğunlukla Bektaşidirler. (4) SARIGÖL’e bağlı köyler: Erdoğmuş, Karaağaç, Karacalar Durutlar, Topçular, İnobası, Bayraklı, Cuma, Haydarlı, Cerelli, Okçular köyleri gölün etrafını çevirmiştir. (5) Bu bölge MUSTFA KEMÂL ATATÜRK’ün annesinin soyunun olduğu bölgedir. 

SARI KEÇELİ TÜRKMENLERİ

Yunanistan’ın Selanik iline bağlı Vardar nehri yakınında bulunan Gevgeli ilçesi, Nutya, Kara Sinanlı, Alçaklar, Vodina, Kılkış, Mayadağ, Poroy köylerinden mübadele ile göç ettirilmiştir.

Bu toplum Tekirdağ iline bağlı Şarköy ilçesinin, Uçmak dere, Gazi köy, Hoşköy, Kirazlı, Çınarlı, Yukarı ve Aşağı Kalamış, Mürefte, İğdeli bağlar köylerine yerleşmişler. Bir kısmı ise İstanbul, Bursa, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli’ne yerleşmişlerdir.

Bu topluma SARI KEÇELİ lakabı giysilerindeki sarı renklerden dolayı verilmiş. 

KAYALAR BEKTAŞİLERİ

Babagân koluna bağlı olan guruplar içinde yer alan bu toplum, günümüzde; Kırklareli, Keşan, Tekirdağ, Manisa, İstanbul Sefaköy’de toplu halde mahalleler kurmuşlardır.

Bu toplum mensuplarının tümü Bektaşi kökenli Yunanistan’ın Kayalar kasabası ve çevre köylerdendir. KAYALAR kökenli bu toplumun 1400 yılı sonrası Konya’nın YAZILAR köyünden Yunanistan’a göç ettiklerini söylenmektedir. 

LANGAZA BEKTAŞİLERİ

Babagan kolu Bektaşilerinin bir kolu da Yunanistan’ın Langaza ilçesinden gelenlerdir. Bozlu,Kılgıç,Kırepe köyleri bu toplumun tespit edilen köylerindendir. 

MAKEDONYA BEKTAŞİLERİ

MAKEDONYANIN KÖPRÜLÜ kasabasından gelen Bektaşiler,erkan olarak Babagan kolu Bektaşiliğine bağlıdırlar. Muratlı ilçesinde Makedonya’nın Köprülü kasabasından gelenler, Çeltikçi, Cumal’dan gelenlerin bir kısmı da hala Tekirdağ’ın Kılavuzlu Köyüne bağlı olarak törelerini devam ettirmeye çalışmaktadırlar.

Makedonya’nın Üsküp sancağına bağlı İştip kasabasının, Kiliseli, Diğinler ve Hamzabeyli’ Tatarlı, Hacı Bekli, Karaotmanlı, Koçular, köyleri de aynı kökenlidirler.

Köprülü ve çevresinden gelipde bu gün İstanbul’un Sefaköy’ü kuranlar yine aynı halkın mensuplarıdır. Ancak bu halkın çoğunluğu Manisa civarlarına dağılmışlardır.

Halen Bulgaristan’da, Trakya ve Anadolu’da çeşitli bölgelere göç etmiş olan TORLAKLAR ve SARI SALTUK müritlerinin hangi yerlerde ikamet ettikleri ise bilinmemektedir.

Torlakların bir kısmı Kırklareli merkezinde ikamet etmektedirler.

Osmanlı arşiv kayıtlarında Bedreddini muhibleri olarak yer alan Doca yöresinin Piri köy,Totrakan, Kilikadı, Çiğrekçi, köylerinden ve civarlarından olanların Trakya da 1934 1938 yılları arasında Tekirdağ merkezi Osmanlı köyü Banarlı Kara bezirgan Ortaca, Karaca Murat, Fahrioğlu ve Saray, Çorlu, Kırklareli, Lüleburgaz ilçesi ve köylerine dağılmışlardır.

Bu köylerin isimleri tespit edilememiştir. Bu toplumların Silistire kalesinin alınmasından sonra buralara Karaman civarından geldikleri söylenmektedir.