Salı, Eylül 29, 2020
Ahmet Yesevî

Ahmet Yesevî

Ahmed Yesevî’nin tarihî şahsiyetine dair vesikalar azdır, mevcut olanlar da menkıbelerle karışmış haldedir. Bunlardan sağlam bir neticeye varmak oldukça güç, hatta bazı hususlarda imkânsızdır.

SİTEDEN SEÇMECELER