Cumartesi, Eylül 26, 2020
Nihad Sâmi Banarlı

Nihad Sâmi Banarlı

Nihad Sâmi Bey, Bayrakdarzâdeler nâmıyla tanınan Trabzon’un köklü bir ailesine mensuptur. Bu nam, ceddinin Fatih Sultan Mehmed’in Trabzon seferinde bayrakdarlığını yapmasından ileri gelmektedir.

Gençlik yıllarında piyes, hikâye ve şiirler kaleme alan Nihad Sami daha sonra ilmî çalışmalarına ağırlık verdi.

Nihad Sâmi Banarlı’nın gençlik yıllarından başlayarak kaleme aldığı çok sayıda deneme ve makalesi vardır. Bugün 13 ciltlik bir külliyat oluşturan bu yazılar daha ziyade Türkçe, Türk edebiyatı, bilhassa Yahyâ Kemal, [Yahyâ Kemal’in sağlığında yayımlanmamış şiir ve nesirleri, hatıraları da yine Nihad Sâmi tarafından neşredilmiştir] tarih, tasavvuf ve İstanbul üzerinde yoğunlaşır. 1948’den 1962’ye kadar Hürriyet Gazetesi’nde Edebî Sohbetler adı altında neşredilen yazıları da büyük bir alâkaya mazhar olmuştur.

Verimli ve tesirli ömrünün sonuna kadar Türk dil, kültür ve edebiyatına hizmet etmiş olan Nihad Sâmi Banarlı, Kadir Gecesine rastlayan 13 Ağustos 1974 günü vefât etmiştir.

Nihad Sami Banarlı Hoca-1

Türk edebiyatı târihin­de, bir Edebiyat Tarih­çisi, Bir münekkid, bir fikir adamı olarak ye­rini alan Banarlı, Türk gençliğine millî şuûru aşılayan, kitapları dersleri konferansları ile...

Hoca ve Üslup

Hazret-i Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde, şöyle hayâtî bir îkaz vardır:" Güzel kokuların satıldığı bir dükkânda oturursanız, üzerinize güzel kokular siner; pis kokulu yerlerde bulunursanız, bu sefer...

Ufuksuz Mimari-Nihad Sâmi BANARLI

Edebiyat târihçimiz Nihad Sâmi BANARLI Hoca'nın Hakk'a yürüyüşünün yıldönümü münâsebetiyle, bütün ömrünü adadığı Türk gençleri adına şükranlarımızı ve rahmet niyâzımızı sunuyor ve...

SİTEDEN SEÇMECELER