Pazar, Haziran 7, 2020

İlim ve Mal

“İlim ve mal neden bir arada bulunmuyor?” Diyenlere âriflerden biri şöyle cevap vermiş: “-İlmin izzetinden ve malın zilletinden...

Yûnus Dâima Haklı

1930’lu yıllarda, İngiltere’deki “Baştankara” adlı kuşların bütün popülasyonu, süt şişelerinin alüminyum kapaklarını delerek süt içmesini öğrenmişler. Halbuki daha...

Dünyâya Gelmemizin Gâyesi-4

Yüce Peygamberimiz: “İnsanın dışı, içinin aynasıdır.” buyuruyor. Dış görünüşümüz nasıl ihmâl edilir? Ancak, şunu bilmeli  ki:

Bal ve Karınca

                                                                 Bin bir şifâsıyla dillere destan olan bal, bir aşk mahsulüdür. Bal...

Yakındır…

İnsanlık, yıllar yılı ideolojileri diline pelesenk etti. Kamplaşmalar, tartışmalar; kavga ve savaşlar uzun müddet sağ-sol kavramları üzerine oturtuldu. Şu...

Deriden Geçir Gözü

Kalbin taş kesilmiş, taştan heykele kızıyorsun      Bu hâlinle sen inan etten heykele benziyorsun Heykelden...

Kaynağı Kurutmamalı

Biz, “İslam” denilince “ahlâk güzelliğini anlıyoruz; bâzıları ise sarığı, cübbeyi, sakalı, başörtüsünü anlıyor. Ve bunu böyle anlayanlar bizi de müslümandan saymıyor.

Sistem Biziz

Coğrafyamız paramparça edilseydi, kolaydı. Vatan coğrafyasını îman birliği sâyesinde tekrar birleştirebilirdik. Ama îman birliğimiz paramparça olalı beri...

Dünyâya Gelmemizin Gâyesi-3

Vefâ'ya Dâir Alman şairi Goethe, der ki: “Herkes Almanca konuştuğu için, kendini dil âlimi zanneder.”

Diyemem

Bir Sultan Ana, bir balıkçı’ya: -Ana! Dedi. Demek ki Ana’nın, o balıkçıdan doğacak çocukları vardı.

SİTEDEN SEÇMECELER