Cumartesi, Ağustos 17, 2019

7 Temmuz Düşünceleri

(… Çok defa eşi dostu görmek üzere İstanbul’a geldiğiniz mâlûm. Ama bu seferki hiç de öyle değil. Gene kardeşlerinizi görüp hâlleşmiş olacaksınız....

Sefer-27

Şu îkaz, Câfer-i Sâdık’tan geliyor: "Beş çeşit insanın sohbetinden sakının. Birincisi, yalancı. Onunla berâber olduğun sürece aldanış içinde bulunursun. İkincisi,...
kenan rifai

Hak Âşığı-Dücâne Cündioğlu

Kenan Rifaî'nin ilk mürşidi, ilk mürebbiyesi de bir kadın. Anneleri. Bir Hak âşıkı. Terbiyesi altında yetişmesi amacıyla, Hatice Cenan...

Hiç-7

Ne diyor, Koca Yûnus: “Okumanın mânâsı kişi Hakk’ı bilmektir.Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir.” Nitekim...

Hiç-6-O’nun ahlâkı Kur’an ahlâkıydı

Bir gün, Hazret-i Ayşe Annemiz’e sormuşlar: ”Peygamber Efendimiz’in ahlâkı nasıldı?” diye… -“Siz”, demiş, “Kur’an okumuyor musunuz?” -“Okuyoruz.” demişler.

Bayram Düşünceleri(*)

Bayram kelimesi Bayram kelimesi, Kaşgarlı Mahmud’a göre Türkçe ve Oğuzca’dır. Bir yer ışıklarla ve çiçeklerle süslenir, bezenirse, Türklerin...

“Kadir” Nedir?

Kendime soruyorum: ‘’Gök yarıldı mı?” Hayır! “Yıldızlar dökülüp dağıldı mı?” Hayır! “Denizler fışkırdı...

Hiç-5

"İnsanın çamurlaşması veya şeytanlaşması" dedik. Hâlbuki aranan şey; "Çamurun insanlaşması"ydı. Bir şâirimizin, çok zarif bir şekilde ifâde...

Bana Kalsa

Diyelim ki karnınız aç diye lokantaya girdiniz… Çorbaya ihtiyâcınız var ama size pilavı getirip dayıyorlar. Bir başkası kebap arzu ettiği hâlde önüne gelen şey,...

Ramazan Davulcuları

Bundan yarım asır evveline gelinceye kadar İstanbul'un ayrı bir tip teşkil eden "Mahalle Bekçileri" vardı. Bunlar çoğunlukla Doğu illerimiz halkından olup, ya...

SİTEDEN SEÇMECELER