Çarşamba, Temmuz 17, 2019
Ana Sayfa Abide Şahsiyetler-2

Abide Şahsiyetler-2

Mimar Sinan kimdir, eserleri nelerdir?

Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul'a getirilen Mimar Sinan, zeki, genç ve dinamik yapısı ile seçilenler arasında oldu. O saraya...

Ara!

"Gâfil olma, ara… Ara ki devlet, aramaktadır. Gönüle gelen her ferah, bir sıkıntıya bağlıdır." - Hz.Mevlâna

Ya ol, Ya ara!

Aşk vefakâr olduğu için vefekâr olanı satın alır. Vefasız adama bakmaz bile! Hz.Mevlâna Hz.Mevlâna buyuruyor ki;

”Güzeller Güzeli”

Hazret-i Mevlânâ için, bir Allah Velîsi, şöyle der:"O, şiir güzelidir, mûsıkî güzelidir, bilgi güzelidir, Allah güzelidir; güzeller güzelidir." Sevdiğimiz,...

Hz.Mevlânâ Ummânından-4

Bendeniz biliyor ve inanıyorum ki; bu mecliste bulunan ahbap ve yâran, son sırada yer alan zümreden, yâni "Ölüden bile öğüt alacak; her hâdiseden ders...

Kütahya Gazeli

Geçtiğimiz günlerde Millet Meclisi kürsüsünde Kütahya ile ilgili konuşan bir hanım milletvekilimize, bir başka hanım vekil tarafından temelsiz, dayanaksız ve saçmalık dolu sataşmada bulunuldu. Sataşmanın...

Mesnevî-i Şerif’ten Hikmetler 1

Gerçekten vücut, ruh için kafestir. Bu kafese bir değil, bir sürü kuşlar girip çıkar. Giren kuşlar, nefsânî kuvvetler; cismânî hevesler ve şeytânî endişelerdir. Çıkanlarsa,...

Eseflenme!-Hz.Mevlânâ

"Allah’ın rahmeti, kahrından ileridir; kahrından fazladır ve ezelîdir. Bu yüzden de bir kimseyi belâlara uğratması, rahmetindendir. "Varlık sermâyesi elde edilsin" diye rahmeti kahrından ileridir,...

Çoban Ol Dedik…

(Çoban ol dedik, kurt oldu. Bekçi ol dedik, hırsız oldu.) -Mevlânâ’dan Altın Öğütler, S.62, Ziya ELİTEZ-

Uyanık Ol!

Hazret-i Mevlânâ,şöyle buyurur: (Dosttan, akrabâdan gelen cefâ, hilekârın üç yüz bin eziyetine eşittir. Çünkü insan, eşin dostun eziyette bulunacağını ummaz;onun vefâsına alışmıştır.İnsanların uğradıkları belâ,hep alışmadıkları...

Ey Gamlı Adam

"Ey gamlı, ey perişan adam! Ya bizim gemimize gir, ya o gemiyi bu gemiye bağla. Yâni ey kendini bir şey zanneden kişi, ya bir mürşide...

Sakın

DÖRT huydan vazgeç ki, cehennem ateşi seni yakmasın. Sana dünyâda ömür zevki lâzımsa, öfke ve sertlikten dâima sakın! Eğer huyun, halkın ahlâkına uygun gelmiyorsa onların...

Kalp Akçe

Kardeşim! Kurtulmuşlardan olmak istiyorsan, üç şeyden yüz çevirme: Önce Allah’ın kazâsını görmek, sonra da ona can ve gönülden râzı olmak gerek. Üçüncüsü nedir bilir misin?...

Talihli Dal

İyi ağaçtan talihli dal çıkar.Hz. Mevlânâ "Gönül ve aşk meselelerinde akıl, bataklığa düşmüş eşek gibidir,çırpındıkça daha da batar."

Sen Kendini Anla!

Aklın yoksa yandın. Ya kalbin yoksa, o zaman zaten sen yoksun ki. Hz. Mevlânâ Hazret-i Mevlânâ şöyle buyurur: (Kısa görüşlü köhne anlayışlılar, fikre yüz türlü hayâl getirirler. Herkesin doğru...