Cumartesi, Haziran 6, 2020
Abide Şahsiyetler-2

Abide Şahsiyetler-2

Dertli Dolap olarak, Abide Şahsiyetler’i sizlere tanıtmak ve onlardan nükteler sunmak istedik. Bu kategorimizdeki isimlere yukarıdaki butonlara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Diğer Abide Şahsiyetler kategorilerine ise Abide Şahsiyetler-1Abide Şahsiyetler-3‘e tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Niyet Sağlamsa

Bir adam dünyalık elde etmek için Allah yolunda savaşa gitmek isteyen kişi hakkında Resûlullah Efendimize bir sual yöneltir. Allah'ın Resûlü şu cevabı...

Ahmed Yesevî Hakkında-1/Sâmiha Ayverdi

Sûfî bir şâir ve tarîkat sâhibi bir mürşit olarak Türk milletinin mânevî hayâtında asırlarca nüfûzu devâm eden...

Nükteler

Bir Hadîs: "ALLAH HALKI BİR KARANLIK İÇİNDE YARATTI, SONRA ONLARA NÛRUNDAN BİRŞEY SAÇTI, O NÛRA EREN DOĞRUYU BULDU....

“Eğer”-Hazreti Mevlâna

"Gönül bahçesine girersen, gül gibi kokulara sahip olursun; göklere uçarsın, melek gibi yüzün aya döner. Yağ gibi seni yaksa bile...

“Âşıklar”- Hazret-i Mevlâna

Hazret-i Mevlâna'yı, 746'ncı Vuslat yılında hasret ve minnetle anarken... "Dünyâda, âşıkların saflarına karşı, Rüstem de...

Oğlum!

"...Oğlum, Kullara acıma mertebesine geldin mi, Hakk'ın rahmetine erdiğin gündür. Ehl-i irfân meclisine erdiğin zaman,...

Mârifetin Dili

"Efendiler, bir kimse, ehl-i mârifetin diliyle konuşmak isterse, söz edebini bilmesi lâzım. İşin inceliklerini yalnız ehline açması...

Yûsuf-ı Ken’an-Hz.Mevlâna

“Can hekimine gittim de, “nabzımı ele al” dedim, “Bir muâyene et beni… hem gönlüm bende değil, hem hastayım, hem âşıkım, hem sarhoş.

Bir Sûfî, O Kâtili, Rüyada Gördü

"Pâdişâhın biri bir kâtili, eziyetlerle öldürttü. Bir sûfî, o kâtili, rü'yâda gördü. Katil, cennette gülümseyerek dolaşmakta......

Demir ve Gönül-Hz.Mevlânâ

“Tutalım, gayb kadehi göze görünmüyor, fakat sarhoşluğu, harablığı gizlemeye imkân yok ki!” “Ayık adam nerden bilsin sarhoşların kendilerinden geçişini? Ebû...

SİTEDEN SEÇMECELER