Cuma, Ekim 2, 2020

Mehmed Akif’den Çizgiler

Mehmet Âkif, "Annem çok âbid, zâhid bir hanımdı. Babam da öyle. Her ikisinin de dînî salâbetleri vardı. İbâdetin vecdini, yakînî heyecânını tatmışlardı. Pederim, Nakşî...

Mehmet Akif Ersoy Ve Kuran

Mehmed Âkif Ersoy’un aşk ve ilham perisi O’na Kur’an’dan gelmiştir. Safahat’ındaki buhranlı feryatlar Shakespeare’i düşündürücüdür. Uçurumlarda uçuş ve göz yaşları Victor Hugo’nun uçurumlarda yuvarlanan...

Mehmet Akif’in İnzivâsı

Âkif’in gözünde tek cemaat, İslâm cemaati idi. İslâm âlemi olmasa, O’nun dünyâya gelişinin sebebi olmayacaktı. Allah yolcusu...

Ümit, Aşk ve İman-Mehmet Akif Ersoy

Uçurumla zirveyi görmüyoruz. Sâde bir düzlükte yürüdüğümüzün farkındayız; rahatça yürüdüğümüzü, rahat yaşadığımızı zannediyoruz. Duyduğumuzu...

Mehmet Akif Ersoy’un Çocukları

İstiklâl Marşımızın 1921 yılında kabûl edilişinin yıldönümünü kutladığımız 12 Mart’ta, Millî Şâirimiz Mehmed Âkif Ersoy’u merhum Nurettin...

Türk Gençliğine Örnek

(….Ben, Mehmed Âkif’i, büyük şâir, büyük vatansever, manzum hikâyeler ve vaazlar yazarı, bilhassa inanmış bir insan olarak her hatırlayışımda, evliyâlar kadar temiz...

Lekesiz Bir Hayat-Mehmet Akif Ersoy

27 Aralık 1956 târihinde Prof.Dr. Ali Nihad TARLAN'ın, Mehmet Âkif Ersoy'un 20’inci vefat yıldönümünde yaptığı konuşmadan.. (…gayet iyi...

Mehmed Âkif’i Anıyoruz

27 Aralık târihi, Millî Şâirimiz merhum Mehmed Âkif’in vefat yıldönümüdür. Kendisini minnet ve şükranla anarken, mânevî huzûrunda hürmetle...

SİTEDEN SEÇMECELER