Pazar, Kasım 17, 2019

Mehmed Akif’den Çizgiler

Mehmet Âkif, "Annem çok âbid, zâhid bir hanımdı. Babam da öyle. Her ikisinin de dînî salâbetleri vardı. İbâdetin vecdini, yakînî heyecânını tatmışlardı. Pederim, Nakşî...

Mehmet Akif Ersoy Ve Kuran

Mehmed Âkif Ersoy’un aşk ve ilham perisi O’na Kur’an’dan gelmiştir. Safahat’ındaki buhranlı feryatlar Shakespeare’i düşündürücüdür. Uçurumlarda uçuş ve göz yaşları Victor Hugo’nun uçurumlarda yuvarlanan...

Mehmet Akif’in İnzivâsı

Âkif’in gözünde tek cemaat, İslâm cemaati idi. İslâm âlemi olmasa, O’nun dünyâya gelişinin sebebi olmayacaktı. Allah yolcusu olan ve rehberi Hazret-i Muhammed olan bir...

Ümit, Aşk ve İman

Uçurumla zirveyi görmüyoruz. Sâde bir düzlükte yürüdüğümüzün farkındayız; rahatça yürüdüğümüzü, rahat yaşadığımızı zannediyoruz. Duyduğumuzu vehmederek yaşıyoruz, duygusuzluğumuzun farkında değiliz; en az sâhip olduğumuz duygu, realitenin...

Mehmed Akif’in Çocukları

İstiklâl Marşı’mızın 1921 yılında kabûl edilişinin yıldönümünü kutladığımız 12 Mart’ta, Millî Şâirimiz Mehmed Âkif Ersoy’u merhum Nurettin TOPÇU’nun doyumsuz satırlarıyla anıyoruz ve her iki...

Türk Gençliğine Örnek

(….Ben, Mehmed Âkif’i, büyük şâir, büyük vatansever, manzum hikâyeler ve vaazlar yazarı, bilhassa inanmış bir insan olarak her hatırlayışımda, evliyâlar kadar temiz ve lekesiz...

Lekesiz Bir Hayat

(…gayet iyi biliriz ki, rûhumuzda yerleşen, kök salan duygu tellerine mızrabı ile dokunan san’atkâr,bizi heyecana getirir.Duyduğumuz heyecan ve ruh sarsıntısı nisbetinde o san’atkâra değer...

Mehmed Akif’i Anıyoruz

27 Aralık 2013 târihi, Millî Şâirimiz merhum Mehmed Âkif’in 77’inci vefat yıldönümüdür. Kendisini minnet ve şükranla anarken,mânevî huzûrunda hürmetle eğiliyoruz. Sultan Abdülhamid zamanında, Mehmed Âkif...

SİTEDEN SEÇMECELER