Ali Fuad Başgil/Gençlerle Başbaşa-4

0
451

*BİR işi yapıp yapmamakta kararsızlığa düştüğün vakit, iki şıktan her birinin fayda ve zararlarını iyice hesapla. Faydası çok, zararı az olan şıkkı tercih et.

*BİR işe öfkeli ve sinirli iken karar verme. Bekle, öfken geçsin. Zîra öfke ile kalkan zararla oturur.

*ÇOK konuşma. Yerinde ve özlü konuş. Kıymet ve tesir, çok sözde değil, yerinde ve özlü sözdedir.

*DİLİNİ tut ve bil ki, dil yarası bıçak yarasından daha vahimdir.

*KİMSENİN yüzüne karşı söyleyemediğini arkasından söyleme ve bil ki arkadan konuşmak korkaklığın en iğrenç şeklidir.

*KİMSENİN câhilliğini yüzüne vurma. Bil ki insanları en çok kızdıran ve gücendiren, câhilliklerinin yüzüne vurulmasıdır.

*YALAN söyleme. Yalan söyleyen, tutulmak korkusu içinde yaşayan hırsız gibidir.

*BİR kimseye söz vermeden evvel iyi düşün. Fakat verdiğin sözden dönme. Sözden dönmek yalancılığın en çirkinidir.

*DÂİMA olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Olduğundan fazla görünmek isteyen, karşısındakilere kendisinin ahmaklığını göstermiş olur.

*KİMSEYE karşı kin tutma ve kimsenin muvaffakıyet ve saadetini kıskanma, fakat imren, sen de öyle bir muvaffakıyet ve saadete erişmeye çalış. İmrenmek, terakkînin şartıdır. Kin ve kıskançlık ise, iç ferahlığının, sağlık ve saadetin iki azgın düşmanıdır.

*DOST kazanmak için cömert ol. Bil ki hasisin dostu yoktur.

*GENÇLİĞİNDE iyi arkadaş kazan. Yaşlılıkta kazanılan arkadaşlık sağlam olmaz. Zîra paslı teneke lehim tutmaz.

*GENÇLİK güzelliğine, şans denilen şans denilen kör kuvvet bile âşıktır. Gençliğini boş yere harcama, onu kıymetlendirmeyi bil.

*HERKESÇE beğenilen asıl güzellik, ahlâk güzelliğidir. Çünkü ahlâkı güzel insan, her yaşta güzeldir.

*AHLÂKINI güzelleştirmeye dâima çalış. Ahlâk güzelliği, insan için en kıymetli bir servettir.

*EN yakın arkadaşlarınla bile şakaların zarif olsun. Kaba şakadan hayvan bile hoşlanmaz.

*DOST ol, tâ ki sana da dost olsunlar.

*DOSTLUĞUNU kötü günde göster, tâ ki kötü gün dostu bulasın.

(*)Ord.Prof.Dr.Ali Fuad BAŞGİL,Gençlerle Başbaşa-Kubbealtı Neşriyâtı/İst.1998