Sohbetler 108-Ken’an Rifâî

0
63

-“Biz ne isteriz de sen vermezsin?.. Senin için güçlük yok, nur ve zulmet, akşam ve sabah da yok… Yâ Rabbî bizden murâdın ne ise bize onu müyesser eyle…o murâdın ki kullarında ihlâs ve safâ ve ahidlerinde sıdk ve vefadır, ondan ayırma!

Bizi senin benliğine benliksiz eriştir ki sıfatınla sıfatlanalım. Bizi bizsiz senden sana ulaştır ve şükrün yolunu bize müyesser et ki tâat ve hizmette seninle olalım.

İlâhî, yüzümüzü îman ve İslâm kıblesinden, ayağımızı tevhîd ve îkan yolundan ayırma.

Yâ Rabbî, bizi senin murâd ettiğin doğru yolda eyle. İlâhî, hıfzınla iffet, aşkınla gınâ ve devlet ihsân et ve hidâyete erdirdikten sonra dâllîn ve mağdûbînden eyleme.”