Mübarek Ayak

0
337

”Basmasa mübârek kademin rûy-i zemîne/Pâk etmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm”

(Eğer mübârek ayağın yeryüzüne basmamış olsaydı, toprakla teyemmüm kimseyi temizlemezdi.)

Basmasa mübârek kademin rû-yi zemîne Pâk etmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm İşte size Mustafa Râkım Efendi (v. 1826) marifetiyle süslenmiş bir güzel beyit: Âşıklarının nazarında “toprak” onun mübârek kademiyle “su” gibi azîz ve teyemmüm edilebilir olmuştur.