“Biz milliyetçiyiz, dînimize bağlıyız!”

0
30

Doğum Kontrolu ve Nüfus Planlaması–11.

Merhum Prof. Tahsin BANGUOĞLU, târihî konuşmasına devam ediyor:

Arkadaşlar, bu nüfus plânlaması, nüfus kontrolü, kanunda yanlış târif edilmiştir. Önce bunu tasrih edeyim/açıklığa kavuşturayım: “Nüfus plânlaması, fertlerin istedikleri sayıda, istedikleri zaman çocuk sâhibi olmaları demektir.”

Hayır arkadaşlar, bu demek değildir. Nüfus plânlaması, fertlerin, devletçe arzu edilen ölçüde çocuk yapmaları demektir. (Gülüşmeler). Nüfus plânlaması, istihsâli (çocuk yetiştirmeyi) kontroldür. Nasıl pancar istihsâlini sınırlarsak, tütün yetiştirmeyi sınırlarsak, bu sûretle çocuk istihsâlini de sınırlamaktayız.

Meseleyi hayvanî sahaya naklediniz;

koyun, keçi, sığır nasıl plânlanırsa… Şu kadarı damızlık, şu kadarı kasaplık diye ikiye ayrılırsa, bizim zürriyetimiz de şu kadarı damızlık, şu kadarı kasaplık diye ikiye ayrılmaktadır. Başka bir şey değildir. (Sağdan/meclis salonundaki sağcılardan bahsediyor/bravo sesleri, alkışlar.)

Çocuk yetiştirmenin tahdidi/ sınırlandırılması iki cihetten/bakımdan olabilir. Birisi ideoloji cihetinden, birisi pratik îcaplar açısından. Onun için bu iki noktadan çocuk istihsalinin tahdidi/sınırlandırılması/ fikrini incelememe müsaâde buyurmanızı dilerim.

İdeoloji cihetinden biz hepimiz milliyetçi, Atatürkçü teşekkülleriz/kuruluşlarız/ zannediyorum. Hattâ o plân bu meclisten çıktığı zaman sosyalistlerin bir tek temsilcisi yoktu bu mecliste. Şimdi bir iki arkadaşımız bu iddiâda bulunabilirler. Mensup olduğumuz partilerin hiçbirisinin programında böyle bir şey yoktur. (*)

Bu nasıl bir ideolojiden gelir?

Önce bizim ideolojimizi ortaya koyalım; biz insaniyetçiyiz, milliyetçiyiz ve dîne hürmet ederiz, riâyet ederiz. İnsâniyet, insanlık duygusu, nüfusun çoğalmasını emreder. İnsanlık ideolojisi, nüfusu çoğaltmak, toprağı yeşertmek, medeniyetler meydana getirmek! Budur insanlık ideolojisi. (Alkışlar).

(*)Tahsin Banguoğlu’nun ne kadar isâbetli teşhislerde bulunduğuna dâir bir başka belge de o târihden yıllar sonra CHP’nin Sosyalist Enternasyonal’e girmek için gayret sarfetmesidir. Prof. Dr.Tahsin Banguoğlu, “milliyetçilik” fikrinde ısrar ettiği için, CHP’yi yıllarca önce terk etmiştir.