Can mısın – Rast İlahi – Hz. Ken’ân RİFÂÎ

0
273

RAST İLÂHİ
“Can mısın cânan mısın”

GÜFTE : Hz. Ken’an Rifâî
BESTE : R. T. UĞUREL

Can mısın cânân mısın sayyâd-ı bî âmân mısın?
Söyle dilber yoksa sen bir âteş-i sûzân mısın?
Kalb-i uşşâk’a senin bir gamzen âteşler saçar,
Söyle Allah aşkına sen Yûsuf-ı Ken’an mısın?