Tarih İle İlgili Söylenen Ünlü Sözler

0
114

(Umûr-ı siyâsîyede mahâret ancak tecrübe ile olur. Her şeyi tecrübe etmeye insan ömrü vâfive bir asrın tecrübesi de kâfi değildir. Ârif olanlar, her şeyi nefsinde tecrübe etmeye kalkmayarak; içi ibret, nasihat ve tecrübelerle dolu olan tarih okurlar. O zaman bir asır değil, belki beş asır yaşamış gibi tecrübeli ve mahâretli olurlar.) Cevdet Paşa


(Âlim adam, târih bilen adamdır. Zîra birçok ilmi kendisinde cem’ etmiştir. Târihin içinde siyâsî, askerî vukuat, cemiyet olayları, fikrî, edebî, iktisadî ve felsefî cereyanlar, resim, mûsıkî ve san’at vardır. Binâenaleyh târihçi bütün bunlardan haberdar olan adamdır.) Nâimâ

Tarih, kâinatın vicdanıdır. Ömer Hayyam

Dünyanın tarihi dünyanın yargısıdır. Friedrich Schiller

Dünya hakkında hükmü, tarih verir. Schiller

Dünya tarihi, özgürlüğün bilincinde ilerlemelidir. Hegel

Aydınlatıcı çalışmaların en iyisi, tarihtir. Sallust

Tarih, muazzam bir erken uyarma sistemidir. Norman Cousins

Yenilenlerin tarihini, yenenler yapmıştır. Berthold Brecht

Tarih, geçmişi yargılamaktan başka bir şey değildir. Emile Alain

Tarih; cinayetlerin ve felâketlerin bir tutanağıdır. Voltaire

Suyu her gün artan sonsuz bir kuyu vardır; Tarih. R. Necdet Kestelli

Geçmişin yıkıntıları, bugünün uyarılarıdır. George Bancroft

Tarih; maziyi geleceğe taşır, olayları tekerrür zincirine bağlar, durur.

Çekiç olmak istemeyen, tarihin örsü olacaktır. Adolf Hitler

Tarih, coğrafyanın dördüncü boyutudur, ona zaman mana verir. W. Van Loon

Tarih, her şeyin tarihle doğrulanabileceğini doğrulamaktadır. Voltaire

Tarihi öğrenmeyenler, onu tekrar yaşamak zorunda kalırlar. George Santayana

Tarihten hiçbir şey öğrenilemeyeceğini, tarihten öğreniriz. Bernard Shaw

Tarihten edindiğimiz en iyi şey, onun uyandırdığı coşkudur. Wolfgang Van Goethe

Tarih; imansızlık ve ahlâksızlık harabeleriyle doludur. A. Şeref Güzelyazıcı

İnsanlık tarihi, giderek eğitimle felaket arasında, bir yarışa dönüşmektedir. H. G. Wells

Tarih ile efsanenin amacı birdir: Geçici insanda ebedî insanı anlatmak. V. Hugo

Tarih; geçmişte yapılmış, şu anda elimizde olan ve fakat istikbâli gösteren bir dürbündür.

Büyük ve tarihi olayları, ancak büyük uluslar yaşayabilir. Mustafa Kemal Atatürk

İnsan, tarihe her istediğini söyletebilir; çünkü ölüler itiraz edemezler. Cenap Şehabeddin

Herkes tarih yapabilir ancak sadece büyük bir adam tarih yazabilir. Oscar Wilde

Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte ne ekmişse, gelecekte onu biçer. Voltaire

Büyük adamlar tarihi, tarih de büyük adamların yaptıklarını süslemiştir. La Bruyere

Tarih; okuyana kendi gözünün görme derecesine göre yol gösteren bir kılavuzdur. J. J. Rousseau

Tarih, bir bilimdir. Orada da ruh ve düşünce, tenkit ve yöntemler vardır. F. Calloge

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk

Tarihte ilk kez dram olan bir olay, bir kez daha tekrarlanırsa komedi olur. Kari Marx

Tarihi yapan akıl, mantık, muhakeme değil; belki bunlardan ziyade hissiyattır. Mustafa Kemal Atatürk

Tarihin başlıca faydası; öncekilerin iyi ve kötü işlerini bize öğretmesidir. L. Chesterfield

Tarih; milletlerin tarlasıdır. Her toplum geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer. M. Cevdet Anday

Gelecekte bizi nelerin beklediğinin en iyi falcısı, geçmişte başımıza gelenlerdir. John Sheran

Tarih, başka başka insanlara ve zamanlara rastlayan vak’aların tekrarlamasından başka bir şey değildir. Chateaubriand

Tarih bir kâğıt parçası üzerine basılmış harflerden ibarettir, önemli olan tarih yapmaktır, yazmak değil. O. V. Bismarck

Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer, her ikisinde de karaya oturma tehlikesi, kaçınılmaz sonuçtur. Cevdet Paşa

Tarih şuuru sadece geçmişin geçmişliğini bilmek değil onun halde de var olduğunu anlamak demektir. Thomas S. Eliot

Tarih, insanların düşlerinin en aydınlık olanlarını gerçekleştirmek için giriştikleri, umutsuz bir çabadan başka bir şey değildir. Albert Camus

Tarih, bir kağıt parçası üzerine basılmış harflerden ibarettir, önemli olan tarih yapmaktır, yazmak değil. Otto von Bismarck

Tarih; kralların, generallerin çiftliği değil, milletlerin tarlasıdır. Her millet geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer. Voltaire

Tarih, faydası herkesi kapsayan bir ilimdir. Yaşanılan çağın olaylarıyla, eski çağın olaylarını karşılaştırıp sonuca varmak gerekir. Nâimâ

Tarih, geçen zamanların şahididir, onun gerçeklerini aydınlatır, anıları meydana çıkarır, günlük yaşamımıza yol gösterir ve eski zamanlardan bilinmeyen olayları anlatır. M. T. Cicero

Tarihin en çekici ve esrarengiz tarafı, değişen çağlarla birlikte her şeyin tamamen farklılaşması, fakat hiçbir şeyin değişmemesidir. Aldoux Huxley

Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmeye mahkumdur. Hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi geçmişiyle, hatıralarıyla ve benliğini terkip eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir. Peyami Safa