Mücrim ü âsî günahkâr bir kötü âvâreyim

0
326

HİCAZ İLÂHİ
“Mücrim ü âsî”

GÜFTE : Hz. Ken’an RİFÂÎ
BESTE : R. T. UĞUREL

Mücrim ü âsî günahkâr bir kötü âvâreyim
Ben bu hâlimle huzûra hangi yüzle vârayım

Sanki timsâl olmuşum her bir fenâ ahlâka ben
Gaflet ü isyanla dolmuş bir yüzü kapkareyim

Aşk u meşk yok, nûr-i kalb yok zevk-ı vicdan eşk yok
Bir alay yoklukla mîzânâ nasıl ben vârayım

Nefs-i fir’avn-î habîsim iblîs’e meydân okur
Artar eksilmez bu derdim âh çok bîçâreyim

Bunca eltâf-î Hudâ’ya karşı bir şükrüm de yok
Ben bu nankörlükle Hakk’a hangi yüzle vârayım

Yâ Resûlallah Ken’an vird edinmiş bu sözü
Bâb-ı lûtfun vâr iken yâ ben kime yalvarayım