Devlet Ne İdi?

0
410

Bâzı edebiyatçı ve nüktedan kimseler vardır; durup dururken yarı şaka, yarı ciddî öyle bir söz söylerler ki, daha sonraları herkes şaşar kalır.

O gelişi güzel söylendi zannedilen söz, derin bir hikmet taşımakta, bâzen de târihi özetlemektedir.

İşte bunlardan biri:

Köse Rauf Paşa, vezir olduğu zaman maârif bakanlığı ve İran elçiliği yapmış bulunan Münif Paşa:

“Üç tuğlu vezîr olurdu evvel

Üç tüylüsü oldu şimdi peydâ

Üç tüy ile üç tuğu kıyâs et

Devlet ne idi ne oldu hâlâ!”

Demiştir.