Aşk-ı Memnu

0
358

(…

Burhan Toprak-Bizim edebiyatçılar ne kadar kolay yazıyorlar. Çünkü düşünmüyorlar, kafaları bomboş. Edebiyat-ı Cedîde denilen o devrin yâdigârları yârabbi ne boş, ne korkunç bir taklid…

Sâmiha Ayverdi- Biliyor musunuz Burhan Bey, Aşk-ı Memnû’yu okuduktan sonra, Emil Zola’nın bir eserini okudum. Temin ederim ki cümlesi cümlesine intihal yapmış.

Burhan Toprak- Bu adamlar düşünmek ıztırâbına katlanmamışlar. Iztırab olmayınca da bir şey olamaz. Fikret, bakarsınız devrin pâdişâhını yerden yere vurur, bakarsınız cülûsiye yazar, sonra Nedîm-i kadîm gibi bir hezeyan meydana koyar. San’at ya bir iddiâdır ya bir isbât.

Çok güzel yazıyorsunuz Hanımefendi,çok güzel..

Sâmiha Ayverdi – Müsaade ederseniz ben de son eserinizden aynı hayranlıkla bahsetmek istiyorum. Bu kitap size bir Rabbânî mükâfat olarak yazdırılmış.

…)

(Mülâkatlar,24 Mart 1948)