Dört Şey

0
337

Dört şey, Hakk’ın kerâmetlerindendir. Mâdem ki benden ders alıyorsun, iyi öğren.

Birincisi, sözlerinde doğruluk.

İkincisi, emâneti korumaktır. Bunu iyi anla! Sonra; cömertlik, Allah’ın kerâmetlerindendir. Gözünü kötü şeylerden sakınmayı da Tanrı’nın bir lûtfu bil, elinden geldikçe madrabaz ve hîlekârlardan kaç. Çünkü onlar Allah düşmanlarıdır.

Allah, bu dört meziyeti kime vermişse o,kötülüklerden sakınan mümin olur. Halka senin sırlarını açıklayan câhil ahmakla yoldaşlık etme! Hele vergi ve zekâta mânî olanlarla namazını gafletle kılanlara yaklaşma! Böyle kimselerden dâimâ sakın ki cihanda çok ıstırap çekmeyesin.