Kısa Kısa

0
270

Eskiden sokaklar ve caddeler bugünkü gibi devamlı yanan ışıklarla aydınlatılamadığı için, gece sokağa çıkan insanlar fener kullanırdı. Bu fenerler camlı veya muşambalı olurdu. Daha önceki dönemlerde ise bunların gördüğü vazîfeyi mumlar görürdü ve fenerdeki mumların sayısı da sâhibinin sosyal seviyesine göre değişirdi.


Kibrit icâd edilmeden önce, ateş uyandırmak için “kav” kullanılırdı. Kav, yumuşak bir ağaç mantarıydı.

Çakmaktaşına bir çelik parçasıyla vurularak bu anda meydana gelen kıvılcım ve kav sâyesinde istenen ateş elde edilirdi.


Galile, dünyânın döndüğünü keşfetmek küstahlığında(!) bulunmuş ve bu yüzden, bununla ilgili bütün buluş ve fikirlerini inkâra râzı olduğu hâlde üç yıl boyunca zindanda kalmıştır. Üç yıllık cezâ sonunda ise kendisine gösterilen bir yerde yaşamaya mecbur bırakılmış; öldüğü zaman da Hıristiyan mezarlığına gömülmesi engellenmiştir.

Zâlim Batı dünyâsına göre Hz.Îsâ’nın vaad ettiği ebedî hayâta nâil olamayan Galile, böyle bir lânete uğrasa da; onun keşifleri, kendisine hakîkat ve hak nazarında mutlaka ebedî bir hayat kazandırmıştır.


“Târihi iyi yazabilmek için hür bir ülkede yaşamak lâzımdır.”

Wolter

Gelecek günlerde yürüyeceğimiz yolları, târihin ışığında yürürsek, yolumuz uzamaz.

Belge, târihî olayların bıraktığı izdir. Târih, belge ile olaylara ve târihî olaylarla da târihî gerçeklere ulaşır.

“Olayları aynen nakleden târihi, hikâyeden ayırmak zordur. Sebep ve sonuçları gösteren târih ise, toplumlar için ışıklı bir yoldur.”

Abdurrahman Şeref