Üç Şeyi Söylemekte Dilini Tut-Hz.Mevlânâ

0
244

Hz.Mevlânâ’dan:

“PEYGAMBERLERE ahret işi, câhillere dünyâ lezzetleri şirin görünür.”

“GÖZE görünmeyen Allah’ı, yeryüzünde ya nebîler yâhut velîler temsîl eder.”

“KÂMİL ârif, âlemler için rahmettir.”

“SENİN Hakk’ı tesbîh edişin aslında sudan ve topraktan yaradılmış vücûdunun bir buharıdır. Ancak nefes gönülden yükselince cennet kuşu gibi kanatlanır.”

“ŞU üç şeyi söylemekte dilini tut: Zehâbından, zehebinden, mezhebinden kimseye bahsetme!”


’’ÂHİR’i gören göz, hakîkati görebilir. AHIR’ı gören göz ise gururdan ve hatâdan ibârettir.”


“Senin, gizli gizli attığın nâralar dostların kulağına geliyor; duyuyorlar onlar!

Bir şeyi olan, bir özrü, bir derdi bulunan kişi, anlaşılır. Deve katarının içindeki esrik deve gözünden, yürüyüşünden, ağzının köpürüşünden, daha da başka şeylerinden belli oluverir:

(Secdelerinin izleri yüzlerinden belli olur, yüzlerinde görünür.)”


“Mayasında yücelik olmayan, büyüklerin adlarını duymaya dayanamaz.”

Hz.Mevlânâ