Ten-i Ademdeki Can – Hz. Ken’ân RİFÂÎ

0
268

“HÜSEYNÎ İLÂHİ”
“Ten-i Âdemdeki can”

GÜFTE : Hz. Ken’an RİFÂÎ
BESTE : R. T. UĞUREL

Ten-i Âdemdeki cân bil ki edebdir!
Dil ü çeşm-i beşerin nûru edebdir.

Edebi olmayan Âdem değil âdem!
Ayıran âdemi hayvandan edebdir.

Ser-i İblîs’i dilersen eğer ezmek,
Gözün aç öldüren İblîs’i edebdir!

Oku âyâtını Kur’ân-ı Kerîm’in,
Göresin cümle ma’ânîsi edebdir!

Ulu Şems’in sözüdür bu,buna şek yok,
Bizi makbûl edecek Hakk’a edebdir!

Edebi eylesin Allah bize tevfîk!
İki âlemde felâh, Ken’an edebdir!