Cânımın cânânı sensin yâ Muhammed Mustafâ

0
283

BAYÂTÎ İLÂHİ
“Cânımın cânânı sensin yâ Muhammed Mustafâ”

GÜFTE : İsmâil Hakkı Bursâvî Hz.
BESTE : R. Tekin UĞUREL

Cânımın cânânı sensin yâ Muhammed Mustafâ
Derdimin dermânı sensin yâ Muhammed Mustafâ
Nûr-ı zâta mazharı tam olduğunda şüphe yok
Hakkı’nın burhânı sensin yâ Muhammed Mustafâ