Düşkünlük

0
300

Kişiye hangi huylar düşkünlük getirir? Anlat dersen, bunları sana söyleyeyim:

Birincisi, çağrılmadığı hâlde bir adamın sinek gibi herkesin sofrasına konması. Çağrılmadan misâfirliğe giden, halk nazarında bayağı, düşkün ve sürgündür.

İkincisi, bir câhilin, halkın başına geçmesi ve halka kâhya olmasıdır.

Sonra da câhil yaşayan, halk ile cenkleşen adamların sözüne inanmak.

Büyüklerden daha yukarıda oturmak isteyenin düşkünlüğe uğraması uzak değildir.

Bir zümre ki senin sözüne kulak vermez; yüz sözün de olsa, öylelerine söyleme!

Düşmanlardan yardım dileme! Cihanda bundan daha beter düşkünlük yoktur. Mayası bozuklardan murad arama ki, yüzüne düşkünlük tozu konmasın.Îtibarsızlığa, tasaya, irâdesizliğe düşmemek için kadın ve çocuklarla oyuna girme!