Hâlis Sevginin Mâdeni

0
46

“İKAME kelimesi, bir şeyi kaldırıp, durdurmak mânâsındadır. Ki, namaz hakkındaki bu kelime, zâhir ve bâtında namazın hudutlarını muhâfaza etmekle berâber, Allah’tan gayrı hiçbir şeyin, namaz kılanın kalbinde bulunmamasıdır.”

“Namaz, kalpler için günahların kirinden temizlenmedir.”

“Namaz, ancak tatlı bir çay gibidir. Kapınızdan her gün beş kere geçer. Her geçişinde, kapı sâhibi bu çaya dalarsa; ne dersiniz, kirinden bir şey kalır mı?”  -Hadîs-i Şerîf-


“Namaz, gayb kapısının açılmasını istemektir.”

-Atâullah İskenderânî Hz.-


“Namaz; Allâh’a yalvarışın yeri ve hâlis sevginin mâdenidir.

Esrârın meydanları namazda genişler ve nurların ışıkları onda parıldar.”


“Asıl makbûl olan namaz, namaz kılarken, îlahî huzûrun mehâbetinden tüyleri ürperen ve kalpleri tecellîyât ile heyecanlanan kimselerin namazlarıdır.”

“Namaz, gözümün nûru kılındı.”

Hadîs-i Şerîf


“Allah, sende zayıflık bulunduğunu bildiğinden, namazın sayılarını azalttı ve ihsânına ihtiyâcını bilmekle, namaza yardımlarını çoğalttı.

“Namaz, yirmi dört saatte elli defâ kılınacak iken, beş defâya indirilmiş ve beş defâya verilecek sevâbı, elli defânın derecesine çıkarmakla yardımlarını çoğaltmıştır.

Yirmi dört saatte elli defâ namazın beş defâya indirilmesi; İsrâ Gecesi’nde, Peygamberimiz’in Mûsa Peygamber’le görüştüğü sırada, Mûsa Peygamber’in ellişer defâ namaz kılmaya ümmetin tâkat getiremeyeceklerini Peygamberimiz’e söylemesi üzerine; ellişer vakit namazın beş vakte indirildiği İsrâ Gecesi’ne âit şerefli Hadîs’lerde beyân buyrulmuştur.”

El Hikem’ül Atâiyye’den