Aşk Olsun!

0
8

Mâneviyatta, bütün yollar çoktan îmâr edilmiştir. Bu mâmur yollar dururken yeni yollar açmaya kalkmak, özel izne tâbîdir ve ancak ‘’ehliyetli’’ kişilerin kârıdır. Bu özel izni alanların, ellerinde bir belge yâni ‘’hüccet’’ olmadıkça; böylelerine sâdece sahtekâr denir. Ve bunlar, yetkili kimselerin eserlerini ve sözlerini kendilerine sermâye yapar; böyle geçinirler. Bu kabil bir iş, abesle iştigal demektir.

Mevcud mâmur yollarda, derinliğine ve genişliğine ilerlemeye çalışmak, insan olana, yeter. Yapabilene aşk olsun!