Vakt-i Şerifler Hayr’ola- Ekim 2022

0
431

31 EKİM

“ELİNE, BELİNE, DİLİNE HÂKİM OL!”

–Hak Dostları’ndan-

—————————————————————————————————————————————————–

24 EKİM

(…Hak yolunun yolcuları isek, kıblemizi tâyin etmiş isek, dünyâ çalılığına takılmamamız gerek. Dediydi, yaptıydı, bizden ırak olsun…Ben kendi kardeşimle sulh ü sükûn hâlinde olamazsam, âlem ile nasıl dostluk kurabilirim?

Birbirimizi sevmeye mecburuz. Bunun için gayret sarfetmek gerek.

….Celâl ve Cemâl’in berâber tecellî etmediği hiçbir zerre yoktur. Bunun için her celâlde bir cemâl vardır. Bize fenâ gelen şeyin iyi tarafını görmeye çalışmalıyız.)

–İlhan AYVERDİ–(24 Ekim 1926–6 Kasım 2009)

——————————————————————————————————————————————————

21 EKİM

(Tasavvuf edebden başka nedir? Edeb de, hoş hâlde de bed hâlde de Hakk’ın nûrundan bir tecellî zerresi görmektir. Tasavvuf ince bir sır, ilâhî bir nüktedir ki kimde olduğu belli olmaz.

(Tasavvuf, irfan ve aşk kesilmiş kulun Allah’ı bİrlemesidir; o kadar.

–Sâmiha AYVERDİ–

—————————————————————————————————————————————————-

*

17 EKİM

Dünya rahat yeri değildir. İnsan tam istirahatı bulamaz. Şâyet, dört başımı mâmur ettim, her şeyim tamam oldu, diyecek hâle gelse dahi, en beklemediği bir zamanda o sevdiği şeylerden koparılarak ayrılır. Ya ölüm, ya iflâs, ya hastalık veya herhangi bir sebeple vefâsız dünyânın vefâsız varlıklarını kaybeder.)

–Ken’an Rifâî Hz.–

—————————————————————————————————————————————————–

14 EKİM

(Tarîkimiz üç şey üzerine kurulmuştur. Dilenmemek, reddetmemek, biriktirmemektir.

Şeyhini, eğitim sırasında yormamak ve belki işiten ve boyun eğen olup; işâretinden nem kapmak mürîdin şânındandır.

İnsanın himmet eli gök kapısını vuracak kadar geniş ve uzun olsa bile; fikri, din ve dünyâ husûsunda Allah için ve Allâh’a hizmet etmezse, hiçbir şey değildir.)

–Hz. Ahmed Er-Rifâî–

——————————————————————————————————————————————————

10 EKİM

(İnsanlık, bu bambaşka bir imtiyaz, ki her kula ondan nasib yok…)

-SÂMİHA AYVERDİ-

——————————————————————————————————————————————————–

7 EKİM

Bugün Mevlid Kandili…Cümleye mübârek olsun. Resûlullah Efendimiz’i anlayıp onunla amel etmek ve ahlâkımızı güzelleştirmek nasip olsun.

(…(Cenâb-ı Hakk’ın isimleri ve sıfatları her yerde ve her şeyde mevcuttur. Fakat zâtı ancak ârifin kalbindedir. Onun için de Resûlullah Efendimiz: Beni gören Allâh’ı görür. Kim ki Allâh’ın velîsine ihânet ederse Allâh’a ihânet eder, buyumuştur. Onun için kulluk, Allâh’a kulluktur. Onun için bir kâmil velînin tardettiğini hiçbir yer kabul etmiyor. Zîra onlar: Seninle ahd edenler ey Habîbim benimle ahd etmişlerdir(Fetih Sûresi,10’uncu âyet) sırrına mazhar olmuş kimselerdir.)

-Ken’an Rifâî Hz.-

————————————————————————————————————————————————————

3 EKİM

(…Allâh’ın en büyük lûtfu bir kâmil insanı buldurmak olduğu gibi, en dehşetli gazabı ve kahrı da onu inkâr etmek ve rencîde eylemek olur.) – Hz. Ken’an Rifâî