Salı, Haziran 25, 2024
Ana SayfaRıza Tekin UĞURELVakt-i Şerifler Hayr'olaVakt-i Şerifler Hayr'ola-Kasım 2022

Vakt-i Şerifler Hayr’ola-Kasım 2022

28 KASIM

(Din, cemiyetin sırtını yasladığı bir fon, her hâl ü kârda müşâvere ettiği bir dosttur ki, ona ihtiyaçtan müstağni olunamaz. Ancak bir din, ihtirasların elinde oyuncak olup kaldığı için zaafa ve geriliğe sürülmüştür.)

–Sâmiha AYVERDİ–

————————————————————————————————*——————————————————

25 KASIM

(Biz insanlar iki zıt kuvvetin cenk sâhasıyız. Şu iki ayak üstünde yürüyen biz, hem kurduz, hem tilki; hem maymun hem horoz ve aynı zamanda melekî vasıflarla yüklü bir insan… Binâenaleyh bence insan, o tilkiyi, maymunu, kurdu mağlûp edip, yerine insanî vasıfları koyabilen kimsedir.)

–Sâmiha AYVERDİ–

———————————————————————————————————————————————————

21 KASIM

(Nasîb almak, sâdece kuru başını kurtarmak değildir ki…Bir kere gönlünden cezbe ve şevk âlemine geçit veren kul, nesi var nesi yok insanların önüne döküp, aldığını bulduğunu onlarla paylaşmak dertleriyle dertlenmek, sürurlarıyla sevinmek, yokuşlarını düzlemek, düğümlerini çözmek, onlara kul köle olmak zorundadır.)

–Sâmiha AYVERDİ–

————————————————————————————————————————————————————

18 KASIM

(Çocuklar,ben size, sizin öğrenmeye haris olduğunuzdan/sizin öğrenmeye duyduğunuz hırstan/ daha fazla öğretmeye harisim. Siz öğrenmek istiyorsunuz ama ben öğretmek için sizden daha teşneyim/ sizden daha fazla istekliyim/,öğretmek için daha fazla arzu duyuyorum.)

–Ken’an Rifâî Hz..–


7 KASIM

(…Hak yolunun yolcuları isek, kıblemizi tâyin etmiş isek, dünyâ çalılığına takılmamamız gerek. Dediydi, yaptıydı, bizden ırak olsun…Ben kendi kardeşimle sulh ü sükûn hâlinde olamazsam, âlem ile nasıl dostluk kurabilirim?

Birbirimizi sevmeye mecburuz. Bunun için gayret sarfetmek gerek.)

–İlhan AYVERDİ–

————————————————————————————————————————————————————

4 KASIM

(Şu üç şey hakkında dudağını kıpırdatma; yolun, paran ve bir de mezhebin.

Çünkü bu üçünün de düşmanı çoktur. Düşman, bunlardan haberdar oldu mu sana pusu kurar.)

Hz. Mevlâna


Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

Bayram, Nasıl Bayram Olur?

HAC

İnsan ve Hıdrellez

error: Muhtevâ korumalıdır!