Cumartesi, Haziran 15, 2024

“Hepimizin Vazîfesi”

Hatîce Cenan Hanımefendiyi, Cemâl âlemine intikallerinin yıldönümünde hasret ve minnetle yâd ederken…


“İnsanları seveceksin. Senin içinde tükenmez af, merhamet ve hoşgörü var. Onun için yalnız insanları değil, tüm yaratıkları aynı şevkle seveceksin. Sendeki mücevherleri de cömertçe vereceksin. İnsanları hata ve iyiliklerini bir görüp seveceksin. Senin insan olarak vazifen, insanların yüzünü samimiyete çevirmektir. Bunun için bir çok yol vardır ama en kısası, en güzeli, aşk ve iman yoludur. İnsanlığın çıkış yolu da her zaman bu olmuştur. Kısaca Tanrı’ya ancak bu yolla ulaşabilirsin.”


Üstteki mübârek cümleler, her ne kadar Hatîce Cenan Vâlide’nin oğulları Ken’an Rifâî Hazretleri için söylenmiştir diye bilinse de; acaba bu kadar dar bir çerçeve içinde mi kabûl edilmelidir?

Bence, hayır!

Çünkü bakın, Hazret-i Ken’an Rifâî bizlere hitâben ne buyuruyor:

(İnsanları seviniz. İçinizde af, merhamet, hoş görürlük huyları vardır, bunları harekete geçirmek sûretiyle yalnız insanları değil, bütün mahlûkatı aynı yorulmaz iştiyakla seviniz. Kendinizde mevcut olan cevherleri etrâfınıza cömertçe harcayınız. İnsanları hatâlarında ve ıztıraplarına iştirak ederek ve berâberce göğüs gererek seviniz. Doğumlarıyla çoğalıp, ölümleriyle eksilecek kadar onlardan olunuz. Bir insan olarak hepimizin vazîfemiz, beşerin yüzünü müşterek samîmî ve insanca bir gâyeye çevirmektir. Bunun da birçok yolları vardır. Fakat en kestirme yol, aşk ve îman yoludur.

Aşk ve îmânın temeli Hak’la halkı birlemek, Hakk’ı halktan görmek, halkı Hak diye sevmektir.)(*)


(*) Dost-Sâmiha AYVERDİ/ 5’inci Baskı, s.99

Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!