Sohbetler-Ken’an Rifâî-87

0
57

Bir vapur düdüğünün sesi işitildi.

Münire Hanımefendi:

-Aman ne soğuk ses…ne soğuk vapur düdüğü!

(Kısa bir sükûttan sonra, bu sesi taklit ederek):

-“O vapur gibi düt!.. diye bağıracak olsam bana da soğuk mu diyeceksin Münîre Hanımefendi?”

Münîre Hanımefendi:

-Aman estağfurullah Efendim!

-“Peki öyle ise bütün eşyânın, bütün âlemin Hakk’ın olduğunu söylediğimiz halde, nasıl oluyor da soğuk, diyebiliyorsun? O sedâyı da benden ve benim bil ve lâ ilâhe illallah ilmini anlamaya çalış, hal etmeye gayret et! Fakat ne kadar müşkül iş!

Bunu yaparsan ârif olursun, ârif hattâ erenlerden olursun!”