”Târih”

0
47

(Dünyânın ve beşeriyetin geçmiş hâllerinden bahseden ilme “Târih” derler. Târihten, her sınıf halk faydalanır. Zirâ târih, gelmiş ve geçmiş insanlarla toplulukların geride bıraktığı iyi ve kötü hâlleri araştırıp muhâkeme ederek, insana güzellik ve iyilikleri tavsiye ve takdir… Kötülüklerden kaçınmayı îkazı öğretir; insanın kötü hâllere yatkınlık ve meyillerini gidermek, iyilik ve güzelliklere olan istidat ve kaabiliyetlerini ise geliştirip olgunlaştırmaya doğru teşvikle harekete geçirir.

Fakat memleket ve millet idâresiyle vazifeli olanların, târihten faydalanmaya çok daha fazla ihtiyaçları vardır. Çünkü bir insan topluluğunun; bir kavim ve milletin yüceliğe, yükselmeye… Yâhut felâket ve çöküşe uğramasının hangi sebeplerden doğmuş olduğu, geçmişte yaşanan olayların bilinip incelenmesiyle anlaşılır.)

-Mîzancı Murat-