Devlet İşi

0
21

Hoca Sâdettin Efendi ile Şeyhülislâm Bostanzâde Efendi’nin arası açıktı. Bir mecliste Hoca Sâdettin Efendi ne söylerse, Şeyhülislâm tam tersini söyler ve muhalefet ederdi.

Bir gün, Sadrâzam İbrâhim Paşa’nın huzûrunda aynı ters tutum sergilenince, artık daha fazla sabredemeyen Hoca Sâdettin Efendi:

“-Umûru devlette zâtiyâtı karıştırmak doğru değildir. Herkes mütâlâasında doğru zannettiğini meydana koymakta serbesttir. Benim düşmanım olan birisi reyinde isâbet etse, devlet ve milletimin hayır ve menfaati için kabûl ederim.”

Yâni; (Devlet işleri söz konusu olduğunda şahsî kızgınlık veya anlaşmazlıkları göz ardı etmelidir. Herkes doğru zannettiği fikri ortaya koymakta serbesttir. Benim düşmanım olan birisi eğer millet ve devletimin menfaatine uygun görüş bildiriyorsa, o fikri hemen kabûl ederim) demiştir.