Haraç Defteri

0
18

Gayr-ı Müslimlerin derecelerine göre her yıl devlet hazinesine vermek zorunda oldukları baş vergisine “Cizye” denirdi. Kaza, Sancak ve vilâyetlere göre düzenlenen defterlere ise “Haraç Defteri” adı verilirdi.

Bu deftere sâhip olan kimse, ya bizzat o parayı tahsil eder veya defteri satarak, yeni sâhibi aynı parayı toplardı. Çoğu zaman bu defterler Kapıkulu Süvârileri’ne nöbetleşe verilir, onlar da satardı.