Timur ve Ankara Savaşı

0
38

Timur, büyük bir askerdi, kazandığı sayısız zafer, bunun belgesidir. Fakat şunu hemen îtiraf etmek gerekir ki, ordularını Türklüğün hayrı ve istikbâli için kullanmamıştır.

Bilâkis, Altın Ordu Devleti’ni ortadan kaldırmakla Rusya’nın büyümesine ve Anadolu’yu istilâ ederek Osmanlı İmparatorluğu’nun en az elli yıl geri gitmesine… Anadolu şehirlerinin harâb olmasına sebep teşkil etmiştir.


Yıldırım Beyazıt yüzü Avrupa’ya dönmüş Timur ise yönünü doğuya çevirmiş ve Çin’i fethetmenin planlarını yaparken O dönemin iki süper gücü olan bu devletleri karşı karşıya getiren sebep neydi? Yıldırım Beyazıt ve Timur’un savaşmalarının nedeni ne idi?

Yıldırım ve Timur savaşacaklarına güç birliği yapıp sulh içinde yaşasalar belki de Türk ve İslam tarihi daha farklı yazılabilirdi.

Osmanlı Devleti bir asır içinde Anadolu ve Balkanları hakimiyeti altına almıştı. Yıldırım Beyazıt 1396 yılında haçlı ordusunu Niğbolu’da bozguna uğratmış, Avrupa’yı Türk yurdu yapmaya başlamıştı.

İstanbul’un fethi ve dahası Osmanlı ordularının Roma’ya kadar girmesi an meselesiydi. Bölünmüş Avrupa’nın Osmanlıya karşı koyacak gücü yoktu. Avrupa krallarının Beyazıt’ı durduracak bir mucizeye ihtiyaçları vardı. O mucize Asya’dan geldi.

Timur, küçük bir oymak beyinin oğlu olarak dünyaya gelmişti. Bir savaşta bacağından yaralanınca aksak lakabını almıştı.

Çağatay Emiri Timur, Asya’daki Türk ve Moğolları etrafında toplamış, Orta Asya, Rusya’nın güneyi, Horasan, Azerbaycan, Hindistan, Gürcistan, Irak, Suriye ve İran’ı kapsayan topraklarda büyük bir imparatorluk kurmuştu. 

İki hükümdarın da Cihan hakimiyeti ideali bulunuyordu. Topraklarının genişlemesi nedeniyle sınır komşusu haline gelen iki imparatorluk arasında, Timur’un Sivas Kalesini ele geçirmesi ve Anadolu topraklarına saldırılar düzenlemesi nedeniyle ihtilaf oluştu.

Ankara Savaşı neden yaşandı?

Yıldırım Beyazıt ve Timur Neden Savaştı?

Timur’un elinden kaçmayı başaran iki ezeli düşmanı Bağdatlı Sultan Ahmet Celayirve asi Türkmen reisi Kara Yusuf‘un Osmanlı topraklarında olduğunu öğrenince bu kişileri Beyazıt’tan istedi.

Timur, elçiler karşılıklı gelip gittikten ve bu şekilde sonuç alamayacağını anladıktan sonra Beyazıt’a oldukça sert bir mektup yazdı. 

Bu sert ve tehdit içeren mektup sert bir cevapla karşılık buldu. Timur’un Beyazıt’tan kendisine hizmet etmesini ve özür dilemesini istemesi bardağı taşıyan son damla oldu ve Çubuk Ovası’nda Emir Timur ve Sultan Bayezid’in orduları karşı karşıya geldi. 

28 Temmuz 1402 yılında gerçekleşen, Timur İmparatorluğunun kazandığı bu savaş Osmanlı İmparatoru Beyazıt’ın esir düşmesi ile sonuçlanmıştır.