Hicrî Takvim’in ilk özel günü, 1 Muharrem

0
370

Hicrî Takvim’in ilk özel günü, 1 Muharrem’dir.

Hicrî Yıl, Peygamber Efendimiz’in 622 yılında Mekke’den Medîne’ye hicreti ile başlarsa da, takvim olarak kabûlü, Hicret’ten onaltı sene sonra Hazret-i Ömer’in hilâfeti sırasında, Hazret-i Ali’nin teklifi ile bir meclis tarafından kabûl edilip benimsenmiştir.

Peygamberimiz, Hicret’ten önce de 10 Muharrem’de oruç tutarlardı ve bunu ashâbına da tavsiye etmişlerdir. Ancak, Medîne’yi teşrîf ettiklerinde gördüler ki, aynı gün Mûsevîler de oruç tutuyor.

Bunun üzerine:

-“Eğer yeni yıla sağ kalırsam, Yahudilere muhâlefet etmek ve onlara benzememek için kesinlikle 9, 10 veya 10, 11’inci günleri de oruç tutarım” buyurdular.

Biz Müslümanlar için uğursuz veyâ hayırsız gün yoktur. Fakat her kültürün kendine has mübârek ve özel günleri olduğu gibi, bizim de vardır.

Haram aylardan biri olan Muharrem ve sonrasında yaşanan -10 Muharrem- günleri de bizim kültürümüzde önemli ve özel günlerden ikisidir.

Cümleye hayırlar getirmesini diliyoruz.