Hilâl ve Haç

0
120

Yedinci yüzyılda Halife Hazret-i Ebûbekir, Suriye’nin fethine giderken askerlerine şu emirleri vermişti:

Ey nâs! Kimseyi aldatmayın ve hırsızlık yapmayın.

Doğruluktan ayrılmayın ve kimsenin organlarını kesmeyin!

Çocuk, ihtiyar ve kadınları öldürmeyin!

Hurma ve meyve ağaçlarına zarar vermeyin!

Ekili arâzileri tahrip etmeyin!

Koyun, sığır ve develeri ihtiyâcınız olmadıkça boğazlamayın!

Râhiplerin ibâdetine mâni olmayın!”

Târihî belgeler, Müslüman ordusunun bu emirlere tamamen riâyet ettiğini göstermektedir.

*

Krema şehrini kuşatan Frederik Barbaros, esirleri astırmış, rehine olarak ele geçirdiği çocukları kuşatma makinalarına bağlayarak, şehri savunmaya çalışanların, attıkları oklarla kendi çocuklarını öldürmelerini sağlamıştır.

*

Avrupa’da, 12’nci yüzyılda, ele geçirilen kaleleri yakıp yıkmak ve halkı katletmek yahut esir almak, gelenek gibiydi. Kadınlarla kızlara tecâvüz etmek ise savaşın tabiî sonucu sayılıyordu.Bilhassa kibar yâni yüksek âilelere mensup kadınlar, daha ziyâde seyislere ve erlere verilirdi.