“Merdim ve Erkeğim Deme”

0
13

Kanunî Sultan Süleyman,

1532’de Alman Seferi’ne çıkmadan önce Kral Ferdinand’a gönderdiği bir mektupta, onu meydan muharebesine dâvet ediyor ve özetle şöyle diyordu:

-“Hayli zamandır erlik dâvâsın edip merd-i meydânım dersiz. Birkaç kerre üzerinize vardım, mülkünü dilediğim gibi tasarruf (ele geçirdim) ettim.

Ne senin ne kardeşinin nâm ü nişânın görmedim. (Ne sen ne de kardeşin ortalıkta yoktunuz) Avretinden (karından), askerinden utanmaz mısız?

Beç Sahrâsı’na gel de Allâh’ın takdîri ne ise yerin bulsun!

Saltanatı üleşelim… Üleşelim de reaya ve fukarâ da âsûde bir hayâta kavuşsun.

Yoksa meydân-ı gazâyı, aslandan boş bulunca, tilki gibi şikâra (Av’a) çıkmayı erlik mi sayarsız? Bu sefer de karşıma çıkmazsaz, bâri erlik dâvâsını dile getirme (erkeğim ve merdim deme) … Avretliği (kadınlığı) ve tilkiliği kabul eyle!”