Sicilli Soykırımcılar

0
34

Endülüs Müslümanları, İsabella ile Ferdinand döneminde İspanya’dan sürüldüler ve Müslümanlar’ın idâresinde her alanda refah içinde ve insanca hayat süren ülke halkı, kilisenin nîmetlerine(!) gark oldu.

1480 senesinde Papa Dördüncü Sikst’in gayretiyle Engizisyonlar, bilhassa zengin kimselerin aleyhine işlemeye başladı. 1492’de bütün Yahudiler de İspanya’dan sürüldü. Bunların, mallarını satmaları serbestti ama altın-gümüş gibi kıymetli eşyalarını ülkeden dışarı çıkarmaları yasaktı.

1492 yılında Grenada’nın düşmesi sonucu varılan andlaşmaya göre dinlerine, ibâdetlerine ve ibâdethânelerine dokunulmayacağı imza altına alınmış olmasına rağmen, Müslümanlara karşı bütün bu vecîbeler yok sayıldı; Katolik Prensler, sözlerini on yıl kadar tuttu ve nihâyet 1502’de düne kadar onlara insanlık öğreten İslâm ahâlisini İspanya’dan sürdüler.


İspanya’da On altıncı yüzyılda Protestanlık, Yahudilik ve Müslümanlık yoluyla dinsizlik(!) ettikleri için diri diri yakılanların sayısı 18.000 kişi olarak tesbit edilmiştir. Bu rakam hiç de mübâlâğalı görülmemiştir. Zîra o sırada İspanya’ya tâbî bulunan Hollanda, Meksika, Peru, Sicilya ve Sardunya’da öldürülenler bu sayıya dâhil değildi.


Şarlken zamânında Hollanda’da öldürülenler ise 100.000 kişi kadar biliniyor. Alba Dukası, beş altı yıl içinde “îmânı zayıflardan”(!) 18.000 kişiyi öldürttüğünü iftiharla söylemiş ve “Savaş alanında bundan daha fazlasını geberttim” demiştir. Böylece en az 40.000 insanın cellâdı olmuştur.


İspanya Kıralı İkinci Philip de Katolik olmayanlara karşı 30 yıl süren bir savaş açmıştı.

Bu adam, tövbe etmeyenleri yaktırırdı. Tövbe edenlere bir iyilik(!) yapar; artık kirlenmiş oldukları için, ateşte yakmak yerine, başlarını kılıçla kestirirdi.

İşte hem dünkü ve hem bugün hem de dünyâ durdukça değişmeyecek bu “vesîkalı soykırımcı Batı dünyâsı”, kalkıp Ermeni ve PKK teröristleri diline dolayarak bize ders vermeye yeltenmekte…

Ciddiye almaz ve hadlerini bildirmezsen, her yıl aynı terâneden vazgeçmeyeceklerdir. Nitekim yüz yıldır geçmediler.