Akıbet Ne’ola?

2
281

Bir ilham gelince içim ürperip ,
Gönülden geçeni yaz! Diyor bana.
Bu dünya fânîdir konanlar göçer,
Kalacak yalnızca iz! Diyor bana.

Sözlerin mutlaka tartılı olsun.
Söylersen hayırlı, artılı olsun.
Elemin, sevincin örtülü olsun;
Savaşlar bitirir söz! Diyor bana.

Ayıpları gizle, gözünü sakın.
Kötü söylemekten sözünü sakın.
Gurur-kibir yapma özünü sakın;
Sevdikçe alınır haz! Diyor bana….

Korkarım “ikbâlim ne olur?” diye.
Acep “istikbâlim ne olur?” diye.
Hürüm, “istiklâlim ne olur?” diye;
Korkma âkıbetin düz! Diyor bana.

Esat ANIK