Akıbet Ne’ola?

2
280

Bir ilham gelince içim ürperip ,

Gönülden geçeni yaz! Diyor bana.

Bu dünya fânîdir konanlar göçer,

Kalacak yalnızca iz! Diyor bana.

 

Sözlerin mutlaka tartılı olsun.

Söylersen hayırlı, artılı olsun.

Elemin, sevincin örtülü olsun;

Savaşlar bitirir söz! Diyor bana.

 

Ayıpları gizle, gözünü sakın.

Kötü söylemekten sözünü sakın.

Gurur-kibir yapma özünü sakın;

Sevdikçe alınır haz! Diyor bana….

 

Korkarım ” ikbâlim ne olur? ” diye.

Acep ” istikbâlim ne olur? ” diye.

Hürüm, ” istiklâlim ne olur? ” diye;

Korkma âkıbetin düz! Diyor bana.

Esat ANIK