Nükteler

0
16

Bir Hadîs:

“ALLAH HALKI BİR KARANLIK İÇİNDE YARATTI, SONRA ONLARA NÛRUNDAN BİRŞEY SAÇTI, O NÛRA EREN DOĞRUYU BULDU. O NURDAN ALAMAYAN YOLUNU ŞAŞIRDI, AZDI.

-Hz Ahmed Rifâî-


Hâdis-i Şerîf: “Eğer Hakk’a karşı tam irfan sâhibi olabilseniz, o irfandan sonra cehle, bilgisizliğe yer olmadığını anlardınız. Dağlar, duanızla yerinden oynardı.

-Hz Ahmed Rifâî-


Hz. Ahmed Rifâî : “ÂRİF, HÂLİNİ ANLATIRSA HELÂK OLUR. SUSARSA YANAR; YAKILIR.”


Hâdis-i Şerîf: “İslâm açıktan bilinir, îman kalptedir, bilinmez. TAKV işte şuradadır. “TAKV” derken üç defâ söyledi ve kalbini işâret etti.”

-ENES BİN MALİK


Hâdis-i Şerîf:

“SAKLI SIRRA İNSAN BİR ÖRTÜDÜR; İÇTE OLAN DIŞA VURUR. HAYIR İSE HAYIR, ŞER İSE ŞER!”

-Hz Ahmed Rifâî-


Hâdis-i Şerîf: “İki yüzlü dünyâ adamı olur; iki dilli ateşe yakışır.”


“Hiçbir ârif kişide iki yüz görmek mümkün değildir. İşte, bu hikmetten olarak, “Bir Hak yolcusunun iki Efendisi olmaz” derler.”

-Hz Ahmed Rifâî-


“Bir şeye karşı heves, o şeyin aslına ermeye delîl sayılır.”

-Hazret-i Pîr-

“Hakk’ı bilmekten yeğ olmaz iki âlemde sevâb!”

-Hazret-i NİYÂZÎ-


“…Gaflet de böyledir. Azı, çoğu olmaz. Az da olsa, sonrası çoğalır.

Allâh ü Teâlâ Hazretleri, kullarından birinin iç âlemine rahmet ve fazlıyla baksa, gaflet perdesi ondan kalkar. Kudret incelikleri o insana açık olur. Böyle bir tecellîye erene, şu üç şeyden biri nâsip olur:

1-) Hakîm olur; aldığı hikmetle halkı Allah yoluna çağırır, bu en büyük görevdir.

2-) Lisânı bağlanır; dili tutulur, bir şey diyemez, konuşamaz olur. Hayret ve dehşet içinde kalır.

3-) Herkesten saklı olur; ilâhî perde, onu halktan saklar. İlâhî tutuş, onu kimseye göstermez. Çünkü, Hakk’ın gayreti fazladır, sevdiğini herkesten saklar.”

 -Hz Ahmed Rifâî-


Hadîs-i Şerîf:

“HER BİRİNİZİN DUÂSI MÂKBUL OLUR; FAKAT ACELECİ OLMAMAK ŞARTI İLE…”

-Ebû Hureyre-


Hadîs-i Şerif: “MECLİSLERİNİZDE İYİ İNSANLARI ANIN; ÇÜNKÜ ONLAR ZİKREDİLİNCE RAHMET İNER. “

-Hz Ahmed Rifâî-


“ZAHİTLER YÜRÜR; ÂRİFLER UÇAR!”

-Hz Ahmed Rifâî-


“SEN ALLAH’A İTAAT EDENE, ÂSÎ OLANI GÖRDÜN MÜ?”

-Selmân-ı Fârisî-


“Yârabbi, Senden başkasına götüren

Ve senden gayrısını isteyen istekten

Sana sığınırım!”

-ABDÜLVÂHİD BİN ZEYD-


“ÂRİF OLANLAR, MÂRİFET NURUYLA BİRBİRİNİ TANIR.”

-Hz Ahmed Rifâî-


“Ey âriflerin son arzusu, eğer seni bildimse, senin ihsânındandır ve sana şükredebildimse, senin yardımınla oldu!”

-ZÜNNÛN-I MISRÎ-