İnşa Mevsimidir Ramazan!

0
244

Tatlı bir telâş başlar, ayak seslerini duyduğumuzda Ramazanın.

İnşa mevsimi gelmiştir rûhun.

11 ay boyunca hasar gören, yara alan, nice bâdirelerden geçen mânâ âleminin yeniden restorasyona uğramasıdır.

Ve bunun içindir ki; kul bu inşa mevsiminde çalmamalıdır malzemeden, Hoş sâdece Ramazana da sıkıştırmamalı ya Kulluğunu (o ayrı bir mevzû)!

En hâlisinden bir niyet,

Helâlinden bir bardak su ile ağzını,

Mânâ âlemine dalarak nefsini bağlamak,

Dedik ya!

İnşa mevsimidir Ramazan!

En hâlisi ile tövbenin,

İhlâs ile ibâdetin,

Veren elle pay etmenin,

Alan elle çok etmenin,

Tebessümle kardeşliğin,

Ezcümle;

Paylaşarak bir lokma ekmeği kardeşinle,

“ancak mü’minler kardeştir” âyetinin mânâsına tâlip olmak…

sabr edip nefsin, tüm yönlendirmelerine

Elinin tersiyle, “hadi oradan” diyerek rûhunu onarmanın adıdır Ramazan.

Yeni bir Ramazanda sizlere O’nun rızâsını umarak hizmet vermek istedik.

Bu Ramazan bir daha gelmeye bilir.

Değerini bilip değerlendirmek umuduyla Ramazanınız mübârek olsun.

http://www.neyzenforum.net/ten alınmıştır