Sohbetler-Ken’an Rifâî-70

0
460

Fena(kötü) ne demektir? Hangi durumlarda bir nîmet olarak değerlendirilebilir?

“…Fenâ yoktur. Fenâlık denen şey, iyiliğin bir derecesidir. Fenâ da iyidir. Niçin iyidir? İyiliğin kıymeti onunla meydana çıktığı için.

Dünyâda mutlak hayır ve mutlak şer yoktur. Bir kimse için fenâ olan, diğer biri için iyidir…
Hz. Ken’an Rifâî, Sohbetler

…Bâzan insanlara bir musîbet bir sıkıntı gelir ve uluorta giderken aklı başına gelerek kendini toplar. Böyle bir eleme de nîmet dememek nasıl olur?…

Hz. Ken’an Rifâî, Sohbetler

…Hâdis-i kudsîde buyuruluyor ki: “Allah sevdiğinin sesini dinlemek için kulunu müptelâ-i belâ eder (belâya düşürür)…”

Y. M. 1983/ s. 323)

Zerredeki Okyanus, Derleyen, Gülmisal Gürsoy.