Ali Kuvveti

0
296

Semîha Hanım:

-Hazret-i Süleyman; nefsi kahretmek, tek başına bir memleketi fethetmekten daha güçtür, buyuruyor…

-“Evet, insanda Hayber’i fetheden Ali kuvveti olmalı ki buna kadir olsun. Çünkü nefsin her bir arzûsunu def etmek, Hayber Kalesi’ni fethetmek gibidir…”

Ken’an Rifai Sohbetler..

…Biz hepimiz birer yolcuyuz… Fakat geldiğimiz ve gideceğimiz nokta arasında körü körüne sefere çıkmış gâfil bir yolcu…

…Biz hepimiz birer yolcuyuz…
Fakat geldiğimiz ve gideceğimiz nokta arasında körü körüne sefere çıkmış gâfil bir yolcu…

Sâmiha Avyerdi