Yolumdan Gelin

0
502

Bugün, ramazanın 21’inci günü…

Kendi kendimizle hesaplaşma vesîlesi sayacağımız günlerden birisi daha…Himmetlerine lâyık olmamız niyâzıyla!


“…İlâhî irâdenin, insan oğluna bir armağan olarak göndermiş olduğu Ken’an Rifâî’yi anlatmak isteyenin, mazgaldan ufku gözleyebildiği kadar seyreden bir nöbetçiden farkı yoktur.

Niçin mi?

Kulaçlamakla sonsuzluğuna erişilemeyecek bu ihlâs ve samîmiyet âbidesi, insan idrâkinin zorlukla kavrayacağı bir hayır ve sevgi hazînesini, akılları durduracak ölçüde etrâfa saçtığı için, anlatılması ve anlaşılması güç, belki de muhaldir.

İlmine, fazlına, fazîletine, maddî-mânevî asâletine rağmen, bu iddiâsız, sâde,

şatafatsız büyük velî, kendisine ilticâ edenlerin, maddî-mânevî yardım bekleyenlerin ellerini boş çevirmemiş, almadan vermiş, ferâgatini, tevâzuunu, vefâsını, sabrını, merhametini, adâletini, eksiksiz bir insanlık tablosu içinde toplayarak etrâfına sunmuştur.

Öğrettiği, tâlim ve tedris ettiği iyilikleri ve güzellikleri nazarî ve katı üniformalar içinde bırakmamış, onları yaşayarak etrâfına göstermiştir.

(Hakîkatle mağlûp edilmekten üstün bir zevkim yoktur,)

demişse, muhâtabının doğru bulduğu fikrini derhal kabul etmekte bir an tereddüt etmemiştir.

…..İşte Ken’an Rifâî,

söylediğini işleyen, tâlim ettiğini tatbik eden, fiilleri ile fikirlerine ihânet eylemeyen bir kahraman olduğu için, dâvâsında muvaffak olmuş ve böylece de etrâfı sevgi, îman ve vatan aşkı ile dolup taşmıştır.

Bir gün: (Sizin hakkınızı nasıl ödeyelim?) yollu sorulan bir suale,tereddütsüz şu cevâbı vermiştir:

(Yolumdan gelin hepsi o kadar…) Sâmiha AYVERDİ, Dost,


Yolundan gidebilenlere ne mutlu…