Saadetname 8

0
212

Hayatta en iyi şey başkasının iyiliğini istemek ve bir insanı huzûra kavuşturmaktır.

Eğer Allah’ın yardımına mazhar olmuşsan, herkesin iyiliğini iste ve herkesi huzûra, rahata eriştir.

Lûtuf ve merhametle gönülleri kendine bağla. Kimseyi elinle, dilinle incitme!

İşinden çıkarılmış olana yol göster. Her içi yanan için yüreğin yansın.

Dertlilerin her derdine devâ bul; çünkü her kim, birinin kalbini yaralarsa kötü bir iş yapmış olur.

Merhem gibi, hastaları rahata kavuştur. Kötü duruma düşen çâresizlerin çâresi ol!

Gençliğinde Allah yolunda yürü. Gençlerin Tanrı’yı tanımaları, bilmeleri iyidir.

İhtiyarlıklarında, annene, babana hizmet et. Gençliği ve deliliği aklından çıkar. Bezdiğin zaman bile onları azarlama. Ömrün olursa sen de ihtiyarlayacaksın.

Annen seni kucağında büyüttü, baban ise yıllarca seni yetiştirdi.

Güleryüz ve tatlılıkla onların kalplerini kazan.

İşte kardeş, iyi huylu olmak da budur.